Syrjäyttävä ilmanvaihto on oiva ratkaisu

Syrjäyttävä ilmanvaihto – tilat energiatehokkaiksi ja terveyttä edistäviksi

Ilmanvaihdon kehityksessä on menty suurin harppauksin eteenpäin, ja syrjäyttävä ilmanvaihto nousee keskiöön, kun puhutaan terveellisistä ja energiatehokkaista tiloista. Mutta mikä tekee syrjäyttävästä ilmanvaihdosta niin tehokkaan?

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa raikas, suodatettu ja tarvittaessa lämmitetty ilma tuodaan tiloihin lattian tasolta, missä se levittäytyy huoneistoon hallitusti ja tasaisella nopeudella. Tämän seurauksena tuloilma pysyy viileämpänä kuin huoneilma ja liikkuu luonnollisesti ylöspäin, mukanaan tilan lämmönlähteiden – kuten ihmisten ja laitteiden – tuottama lämpö.

Tämä menetelmä sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin:

 • Teollisuushalleista kahviloihin, joissa on tarve suurille ja tehokkaille ilmavirroille.
 • Julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja kokoustiloihin, missä on matala tai keskikokoinen kattokorkeus.
 • Kuntosalit ja liikuntatilat, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää.
 • Ravintolakeittiöiden kaltaisiin paikkoihin, joissa lämmönlähteet ovat voimakkaita.

Qviba Oy:n asiantuntijat tulevat apuun heti hankkeen alkuvaiheista, auttaen suunnittelussa ja toimien tukijalkana läpi koko projektin.

Syrjäyttävän ilmanvaihdon hyödyt ovat merkittävät:

 • Tehokkuus: Ylivertainen verrattuna perinteisiin sekoittuviin järjestelmiin.
 • Ääni: Hiljaisuus luo miellyttävää ilmanvaihtoa, ilman käyttäjien häiriötä.
 • Energiatalous: Ilmanvaihdon tehostuminen tarkoittaa suoria säästöjä energiankulutuksessa.
 • Ilman puhtaus: Korkealaatuinen ilmanvaihto oleskelualueilla.
 • Viihtyvyys: Puhdas sisäilma luo miellyttävämmän ja tehokkaamman työympäristön.
 • Terveellisyys: Rajoittaa virusten ja bakteerien leviämistä tehokkaammin kuin perinteiset järjestelmät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että syrjäyttävän ilmanvaihdon teho riippuu suunnittelun ja ylläpidon laadusta, sekä ympäristön erityisolosuhteista. Jokaisen tilan yksilöllisiä vaatimuksia tulisi harkita huolellisesti. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan teitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun teidän tarpeisiinne. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä terveellisemmät tilat tulevaisuutta varten! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Taloyhtiöillä on entistä suurempi vastuu sisäilman laadusta

Kiinteistöliiton viimeisimpien linjausten myötä taloyhtiöiden rooli sisäilman laadun ylläpitäjänä on korostunut entisestään. Nämä muutama vuosi sitten tehdyt päivitykset koskevat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihtoa, jonka nyt tunnustetaan kuuluvan yksiselitteisesti taloyhtiön vastuulle. Tämä muutos on erittäin tervetullut, sillä suodattimien vaihto vaatii erityisosaamista ja -välineitä, joita asukkailla ei yleensä ole.

Ilmanvaihtojärjestelmän huono kunto tai huollon puute voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. Suodattimien tukkeutuminen voi estää ilmankierron ja aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtauksia, jotka kulkeutuvat huoneistoihin ei-toivotuista paikoista, kuten rakenteista ja viemäreistä. Lisäksi tukkoinen suodatin voi päästää läpi pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Taloyhtiöiden vastuu ei rajoitu pelkästään teknisiin toimenpiteisiin; se on myös vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiöjärjestyksen määräykset eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Huoltojen hallinta helpommaksi huolenpitosopimuksella

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiöille on sopia säännöllisestä ilmanvaihdon huollosta. Kun ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, huolenpitosopimus tarjoaa ratkaisun, jossa huoltojen suunnittelu, toteutus ja asukasviestintä siirtyvät Qviba Oy:n vastuulle. Tämä vapauttaa isännöitsijän monista käytännön järjestelyistä, tarjouspyynnöistä ja aikataulutuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekniset laitteistot ovat tärkeässä roolissa, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Tästä syystä nämä laitteet on syytä tarkastaa sekä huoltaa säännöllisesti. Ilmanvaihtolaitteiden tekninen tarkastus sekä huolto on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Qviba Oy:n huolenpitosopimus on saavuttanut suuren suosion tarjoamalla kattavan huoltopalvelun, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sovituin väliajoin. Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden kokemukset todistavat palvelun arvon: isännöitsijöiden ei enää tarvitse huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidosta, vaan voivat luottaa Qviba Oy:n ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkealaatuisen sisäilman takaamisessa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Diagnostiikka

Ilmanvaihdon diagnostiikka – Isoja hyötyjä kiinteistönomistajalle ja käyttäjille

Ilmanvaihdon diagnostiikka tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihto-ongelmiin, parantaa energiatehokkuutta ja edistää sisäilman laatua. Qviba Oy:n asiantuntijat keskittyvät diagnostiikassaan ilmavirtojen mitoituspohjaiseen tarkasteluun, mittauksiin, järjestelmän toiminnan sekä oikeiden säätöjen varmistamiseen. Diagnostiikassa hyödynnettäviä tekniikoita ovat mm. ilmamäärien mittaaminen,  iv-järjestelmien videokuvaus, rakennusautomaation toimminnan tarkastus sekä savukoneen käyttö ilmavirtojen kulun havainnointiin. Monessa tapauksessa asiantuntijan fyysinen käynti paikan päällä kuitenkin on yksi tärkeimmistä asioista. Ammattitaidon tuoma kokemus sekä havainnointi kohteessa on avainasemassa IV-diagnostiikkaa tehdessä.

Miksi ilmanvaihdon diagnostiikka on tärkeää?

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti, se vähentää turhaa energiankulutusta ja alentaa kiinteistön ylläpitokustannuksia. Lisäksi oikein toimiva ilmanvaihto poistaa tehokkaasti sisäilman epäpuhtaudet ja varmistaa terveellisen hengitysilman kiinteistön käyttäjille. Diagnostiikka auttaa myös tunnistamaan ja korjaamaan vikoja ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia käyttäjille, parantaen näin kiinteistön luotettavuutta ja käyttäjien mukavuutta. Tehokkaasti toimiva ilmanvaihto pienentää hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan tuo merkittäviä ympäristöhyötyjä. Parempi ilmanvaihto, parempi elämä!

Ilmanvaihdon diagnostiikka on sijoitus kiinteistön pitkäaikaiseen toimivuuteen ja käyttäjien hyvinvointiin. Kiinteistönomistajat ja -hallinnoijat voivat odottaa näkevänsä konkreettisia hyötyjä diagnostiikan seurauksena, kuten energiatehokkuuden parantumisen, ylläpitokustannusten laskun sekä käyttäjätyytyväisyyden nousun. Diagnostiikka on hyvä tehdä aina, kun rakennuksen ilmanvaihtoa ollaan kehittämisestä energiatehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. Joskus diagnostiikalla löydetään myös avain IV-ongelmaan, mihin ei ole löytynyt aiemmin selkeää syytä tai ratkaisua.

Ilmanvaihdon diagnostiikka kannattaa toteuttaa säännöllisesti!

Ammattilaisen toteuttama säännöllinen ilmanvaihdon diagnostiikka ja säätö on avainasemassa terveellisen sisäilman ja energiatehokkuuden kannalta. Oviba Oy suosittelee ilmanvaihdon diagnostiikkaa vuoden välein tai aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmanvaihdon diagnostiikan yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös ilmanvaihtokoneen kausihuolto ja suodattimien vaihto. Tämä varmistaa, että mittaukset ja säädöt tehdään puhtaaseen järjestelmään, jolloin tulokset ovat luotettavampia ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti​​.

Miksi valita Qviba Oy ilmanvaihdon diagnostiikkapalveluihin?

Qviba Oy tarjoavaa kenties markkinoiden kattavimmat ratkaisut ilmanvaihdon diagnostiikkaan; Sisältäen nykytilanteen selvitykset, laitteiden tarkastukset, korjaussuunnitelmat ja selkeän raportoinnin. Asiantuntijamme tuovat pöydälle pitkään kokemukseen perustuvan ammattitaitonsa, jonka avulla voit parantaa kiinteistösi ilmanvaihdon toimivuutta ja energiatehokkuutta ilman ylimääräisiä huolia.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin, kun haluat varmistaa, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset!


Koronavirus ja sisäilmanvaihto

Tautia nimeltä COVID-19 aiheuttama koronavirus SARS-CoV-2, yleisesti ottaen Koronavirus on tällä hetkellä todella vahvasti tapetilla. Virus tarttuu pääosin pisaratartuntana, eli esimerkiksi sairastuneen ihmisen yskiessä ja aivastaessa tai vaikkapa puhuessa, huutaessa ja laulaessa kovaa päin. Lähikontaktissa virus voi tarttua kosketuksesta, jos sairastunut ihminen on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja sen jälkeen koskettaa toista ihmistä. Virus voi tarttua lyhyen ajan sisällä altistumisesta myös erilaisilta kosketeltavilta pinnoilta.

Kun ihminen yskii tai aivastelee, voi suurien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat aerosolimuodossa kulkeutua ilman mukana. Ilmavälitteisen tartunnan riski on nykytiedolla vähäinen ja kiistanalainen, mutta heinäkuun alussa Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) kuitenkin tarkensi ohjeistustaan koronaviruksen tartuntareiteistä ja totesi, että on mahdollista, että virus voi tarttua myös ilmateitse sisätiloissa. Aiemmin viruksen ilmateitse tarttumista ei ole pidetty merkittävänä. Suomessa ilmatietartuntaa ehkäiseviä erillisiä viranomaisohjeistuksia tai määräyksiä ei tällä hetkellä ole, eikä tutkijoiden kesken ole yksimielisyyttä siitä, kuinka tartuttavaa sisätilaan leijumaan jäävä koronavirusta sisältävä hengitysilma voi olla.

REHVA:n ohjeistus

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liitto REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) on julkaissut yhteenvedon koronaviruksen leviämisestä ja torjunnasta rakennuksissa sekä avannut nettisivut koronaviruksesta. REHVA on tarkentanut ohjettaan, koska vaikka WHO:n tieteellisessä yhteenvedossa maaliskuulta ei vielä pidetty ilmateitse tapahtuvaa viruksen leviämistä merkittävänä muutoin kuin potilaiden hoitotilanteissa, on kuitenkin lisääntyvää näyttöä siitä, että viruksen leviäminen ilmateitse on mahdollista muutoinkin. REHVA:n ohjeistus lähtee siitä, että pienikin riski on otettava huomioon. Ensisijaiset ehkäisytoimet kuitenkin ovat lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia.

REHVA:n yhteenvedossa esitetään seuraavia kiinteistöjen käyttöön liittyviä näkökohtia koronaviruksen leviämistä koskien. Olemme lainanneet LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppäsen suomentamia keskeisiä kohtia:

 • Riittävä jatkuva ilmanvaihto 24/7 vähentää altistusta, mutta tilan huuhtelu muutaman tunnin ajan voi ajaa saman asian, esimerkiksi kaksi tuntia ennen tilan käyttöönottoa sekä käytön jälkeen, kunhan myös puhtaudesta on huolehdittu.
 • Ulkoilmaa ilmanvaihtoon mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Suomessa valtaosa rakennuksista on suunniteltu siten, että ikkunat avaamalla voi tuulettaa turvallisesti ja tehokkaasti. Ikkunatuuletusta voidaan käyttää ilmanvaihdon lisäämiseksi, erityisesti painovoimaisen ilmanvaihdon kohteissa.
 • Ei palautusilmaa.
 • Huoneilman kosteus ei vaikuta virukseen, kosteus hillitsee virusta vasta suhteellisen kosteuden ylittäessä 80%.
 • Huonelämpötilalla ei myöskään ole merkitystä, lämpötila hillitsee virusta vasta yli 30 °C lämpötiloissa.
 • Alhainen ilman kosteus heikentää hengitysteiden vastustuskykyä virukselle, ilman kosteuden säätely ei ole kuitenkaan tarpeen.
 • Kanavien puhdistuksella ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (pienet hiukkaset kulkevat ilman mukana, eivätkä tartu pintoihin).
 • Ilmanvaihtolaitteen suodattimilla ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (hiukkaskoko on 80-160 nm), myöskään ulkoilmansuodatuksella ei ole merkitystä, koska ulkoilma ei ole virusten lähde.
 • Huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voidaan vaikuttaa viruspitoisuuteen huoneilmassa edellyttäen, että suodatin on HEPA-tasoa.

Ilmanvaihto Suomessa

Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna Suomessa rakennusten ilmanvaihto on hyvällä tasolla. Suuressa osassa julkisista rakennuksista on täällä käytössä koneellinen ilmanvaihto. Keskeiset ilmavaihtomäärien vaatimukset on säännelty asetuksella.

– Virustilanteessa yleisesti käytetyn ilmanvaihtomäärän per henkilö sijasta on olennainen tilan kokonaisilmanvaihtomäärä. Tämä tarkoittaa, että pienemmissä tiloissa, joissa oleskelee useampi henkilö, on suurempi riski. Tällaista ohjeistusta ei ole vielä olemassa ja sitä pitäisi kehittää, toteaa Aalto-yliopiston Rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilman professori Jarek Kurnitski.

Aalto-yliopiston virtausfysiikan apulaisprofessorin Ville Vuorisen mukaan se ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että ilmanvaihto olisi riittävä viruksen torjumisen kannalta.

– Pitäisi ensin selvittää, toimiiko koneellinen ilmanvaihto. Jos se toimii, niin toimiiko se riittävän hyvin. Lisäksi tarvittaisiin eri tiloihin omat suositukset siitä, montako kertaa tunnissa ilman pitäisi vaihtua. Ilmanvaihdon tuplaaminen ja oleskeluaikojen huomioiminen sisätiloissa pienentäisi ongelmaa, kertoo Vuorinen.

Hyvin toimiva ilmanvaihto on tärkeää kaikkien mahdollisten sisäilmassa olevien epäpuhtauksien poistamisessa. Ilmanvaihdon tulee olla riittävää ja sen tulee toimia suunnitellusti. Hyvän ilmanlaadun takaamiseksi ilmansuodattimien normaalista vaihtovälistä ja ilmanvaihtokanavien puhdistusväleistä on hyvä pitää kiinni sekä varmistaa järjestelmän toimintakunto. Tässä auttaa ammattilaisten puoleen kääntyminen.

Päällä olevan koronavirustilanteen vuoksi me Qviballa olemme erityisen omistautuneita ja sitoutuneita tuomaan asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta ja tehokasta sisäilmanvaihtoa. Kauttamme saat myös ilmaa puhdistavat Genano-sähkösuodatinlaitteet, jotka parantavat sisäilman laatua tappamalla kaikki virukset ja pöpöt, VTT:n tutkimuksien mukaan jopa koronavirukset. Meiltä saat tiedon toimiiko ilmanvaihtojärjestelmä oikein suunnitellulla tavalla ja onko tehostusvaraa olemassa. Tilojen anturivalvonnalla saat dataa kaikesta oleellisesta. Olemmekin valmiita auttamaan sinua kaikessa sisäilmanvaihtoon liittyvässä kokonaisvaltaisesti, koronavirustilanteen tietenkin tarkasti huomioiden. Esim. sisäilman suodattamisella puhtaaksi, tiloihinne saadaan puhdas ja turvallinen ilma hengittää!


Hyvä ja terveellinen hengitys

Me Qviballa ymmärrämme hyvän sisäilmanvaihdon tärkeyden ja hyödyt, mutta entä sitten itse hengitys? Me osaamme pureutua erilaisiin ilmanvaihdon teknologisiin haasteisiin ja ammattitaitomme ydintä on optimoida ilmanvaihtoa, mutta myös oikealla hengitystekniikalla on suuri merkitys. Nykypäivänä erilaiset hengitystekniikat ja näiden valmennukset tuntuvat olevan trendeinä tapetilla, kuten Wim Hof, Oxygen Advantage ja Buteyko, mutta kaikkien niiden taustalla piilee suorastaan kultaista asiaa. Oikeanlaisesta hengittämisestä on suurta hyötyä!

 

Hengityksen ongelmat

 

Vaikka varsinaisia terveysongelmia ei ihmisellä olisikaan, monilla meistä voi silti olla hengitys pielessä. Yleisimpinä haasteina monilla on liian pinnallinen tai liian kiihkeä hengitys. Nopean hengästymisen tai ilman loppumisen tunteen taustalla on usein tehoton, pinnallinen hengitys, jolloin hengitys ei tuo riittävästi happea elimistöön. Tällöin henkeä usein pyritään haukkomaan suuremmin ja tämä taas voi johtaa liikahengitykseen. Liian kiihkeä hengitys taas on tuttua useimmille meistä stressitilanteissa, jolloin pitäisi pyrkiä rauhoittamaan hengitystä ja täten myös mieltä. Mutta jos ihminen on liian stressaantunut, voi yritys rauhoittua kiihdyttää hengitystä ja mieltä vain enemmän. Tällöin kannattaa tutustua hengityksen fysiologiaan enemmän ja tähän löytää nykyään apua useilta eri tahoilta. Syvempään hengityksen ymmärrykseen johdattaa moni koulukunta. Sillä, kuinka ja kuinka paljon hengitämme, on iso merkitys hyvinvointimme näkökulmasta.

 

Miksi hengitämme liikaa ja mitkä ovat liikahengityksen aiheuttamat oireet?

 

Stressi on meidän suomalaisten helmasynti ja kansantauti. Stressi aiheuttaa hengityksen kiihtymistä ja kiihtynyt hengitys taas lisää stressiä. Myöskin huono ruokavalio, eli epäterveellinen ravinto, ylensyönti ja suolisto-ongelmat sekä ympärillämme pauhaavat älylaitteet ja stressaava viihde kiihdyttävät hengitystä. Suomalaiset potevat myös liikunnan puutetta ja täten myös vajetta hiilidioksidin tuotannossa. Kun vihdoin liikutaan, liian suuri hengitys liikkuessa voi aiheuttaa hiilidioksidivajeen kautta happivajetta. Myöskin väärät käsitykset siitä, että mahdollisimman suuri hengitys lisäisi hapensaantia ja että hiilidioksidi olisi ainoastaan haitallista tai lapsuudessa omaksutut tavat, kuten suuhengitys nenähengityksen sijasta, voivat aiheuttaa ongelmia.

 

Liikahengitys aiheuttaa usein hengityksen vinkumista, hengenahdistusta, yskää, painon tunnetta rinnassa, jatkuvaa haukottelua, kuorsausta ja uniapneaa. Myös heikkoudet keskittymiskyvyssä, tunnottomuus, hikoilu, huimaus, käsien ja jalkojen pistely, kämmenien hikoaminen, pyörrytys, vapina ja päänsärky ovat yleisiä oireita. Merkkejä liikahengityksestä voivat olla myös nopea syke, rintakivut, rytmihäiriöt ja sydämen “muljahtelut”. Ihminen voi kokea myös stressiä, jännitystä, masennusta, pelkoa, ahdistusta, paniikkia, unihäiriöitä, levottomuutta, lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta, suolisto-oireita sekä väsymystä ja lapsilla voi esiintyä yökastelua. Liman erityksen lisääntyminen ja ilmateiden ahtautuminen voi altistaa ihmisen myös allergisille reaktioille, histamiinitasojen nousulle ja tulehduksille.

 

Oikeanlaisen hengityksen hyödyt

 

Hengitys ja mielentila ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Erilaiset hengitysharjoitukset tuottavat hyvää oloa lisäämällä esimerkiksi mielihyvähormoni endorfiinin tuotantoa kehossa. Ne vähentävät myös stressiä ja vaikuttavat stressihormoni kortisolin määrään elimistössä. Tutkimusten mukaan stressi on yhteydessä esimerkiksi moniin sairauksiin. Myös kehon immuniteettisuojaan ja yleiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa erilaisilla hengitysharjoituksilla ja oikeanlaisella hengityksellä. Niillä voidaan lievittää myös kivun tuntemuksia kehossa. Hengitys vaikuttaa suoraan kehon hiilidioksidi- ja happitasoihin ja hyvillä hengitysharjoituksilla voidaan vaikuttaa punasolutuotantoa edistävän luonnollisen Erytropoietiini-hormonin tuotantoon elimistössä ja näin lisätä punasolujen määrää verenkierrossa. Kun hapen kulkeutuminen soluihin tehostuu, suorituskyky ja rasituksesta palautuminen paranee.

Oikeanlaisilla hengitysharjoituksilla voidaan vaikuttaa suoraan ihmisen hermojärjestelmään ja alhaisempi syketaso ja stressi parantaa myös unenlaatua. Oikeanlainen hengitys tuo useimmille yksinkertaisesti hyvää ja rentoa oloa.

 

Oikeanlaisissa hengitystekniikoissa kannattaa kääntyä mainittujen Wim Hofin, Oxygen Advantagen, Buteykon tai vaikkapa Arttu “Breathingman” Lipsosen pariin, mutta terveellistä hengitystä tukevan laadukkaan ilmanvaihdon kanssa me Qviballa autamme aina mielellämme!


Huonosta sisäilmasta johtuvat ongelmat työpaikalla

Turvallisen ja terveellisen työympäristön muodostaa muun muassa hyvä sisäilmasto. Puhuttaessa sisäilmaongelmista monille syntyy oletus, että yleisimmät haitat johtuvat kosteusvaurioiden mukanaan tuomasta mikrobikasvustosta. Tavallisimpia syitä oireilulle on kuitenkin riittämätön tai puutteellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon ja lämpöolosuhteiden jakautumisen epätasaisuus sekä pöly. Ilmanvaihdon puutteellisuus yhdessä huonon siivouksen kanssa on se yleisin syy erilaisille haitoille ja oireille. Taustalta voi löytyä myös erilaiset materiaaleista aiheutuvat päästöt sekä liian suuri hiilidioksidipitoisuus työtilassa työpäivän aikana, tilaan liian suuren ihmismäärän aiheuttamana.

 

Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat työpaikoilla ovat nousseet viime vuosina vahvasti valokeilaan, mutta ne silti usein yhdistetään sähköyliherkkyyden ja hiivasyndrooman kaltaisiin psykosomaattisiin oireiluihin, joita perinteinen lääketiede ei ole osannut selittää. Sisäilmaongelmissa tulisikin erottaa todellinen vaara ja toisaalta epäviihtyvyys ja haitta. Kosteusvauriot voivat herkistää työntekijöitä ja aiheuttaa jopa esimerkiksi astman tai pahentaa jo olemassa olevia hengitystietauteja. Astman ja sen pahenemisen lisäksi riittävää näyttöä on olemassa nuhan, keuhkoputkitulehduksen ja allergisen alveoliitin, eli homepölykeuhkon yhteydestä kosteus- ja homevaurioihin. Pakkastalvena tilan lämmitys kuivattaa sisäilmaa ja se voi tuoda mukanaan silmien kutinaa, ihon kuivuutta ja nenän tukkoisuutta, jotka ovat ohimeneviä oireita, eli ainoastaan haittoja.

 

– Yleisimmin ongelmat työpaikkojen sisäilmassa liittyvät ilmanvaihtoon. Ärsytysoireita saattavat aiheuttaa myös pölyinen ilma tai ilmassa leijuvat mineraalikuidut. Kosteus- ja mikrobivauriotkin ovat tavallisia, mutta onneksi ne yksinään ovat vain harvoin suuri terveysriski. Kehnosta sisäilmasta ärsytysoireita saavia ihmisiä on paljon, mutta esimerkiksi kosteusvaurioiden aiheuttamia ammattiastmatapauksia todetaan vuosittain vain parikymmentä, kertoo erikoislääkäri Pia Nynäs työterveyslaitokselta.

 

Suomessa on paljon rakennuksia, jotka odottavat korjausta. Kosteusvauriot pitää tietenkin aina korjata pikaisesti ja rakennusten kunnosta pitää luonnollisesti muutenkin huolehtia, mutta vaikka kosteusvauriot ovat rakennuksissa yleisiä, rakennuksessa työskentelevien oireet eivät useinkaan johdu niistä. Taustalla piilevien syiden kirjo johtuu usein puutteellisesta ilmanvaihdosta - sisäilman vaikutus ihmisten terveyteen kun on todellisuudessa erittäin suuri. Niin kauan kuin korjaustoimenpiteet ovat riittämättömiä, ongelma pysyy ratkeamattomana.

 

Esimerkiksi sisäilman anturointi, eli etäluettavien sisäilman laadun mittareilla todennettava tieto on hyödyllistä, jotta sen perusteella voidaan analysoida mitä tapahtuu ja koska sekä mikä mahdollisen ongelman aiheuttaa. Hiilidioksidi, ilmankosteus, VOC (sisäilmaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet), tilan paine-erot, ilman liikkeet (vaihtuuko ilma koko tilassa, vaikka ilmamäärät olisivatkin riittäviä) ja lämpötilat ovat ne asiat, mihin mittauksissa kannattaa keskittyä. Toisin sanoen ilman vaihtuvuuden varmistaminen, lämpötilatason vakiotila, siivouksen puutteet ja haasteet (ei siivota tarpeeksi/oikein tai siivotaan väärillä aineilla), ilman liikehdintä sekä ilman nopeus/veto. Ilman kosteus kertoo myös sisätilojen terveellisyydestä. Kuivuus on huono asia limakalvoille ja liian kostea ilma voi olla merkki rakenteissa olevasta ongelmasta.

 

Meiltä Qvibalta löytyy luotettavaa ja kattavaa osaamista myös toimitilojen ja työpaikkojen sisäilmaongelmien ratkomiseksi ja autamme tässä mielellämme!


Hyvällä sisäilmalla on myös taloudellinen merkitys

Suomessa altistuu tutkimusten mukaan noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille. Kouluissa ja päiväkodeissakin altistuu noin 250 000 lasta ja nuorta päivittäin huonolle sisäilmalle. Terveyshaittojen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa ja kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa. Huonon sisäilmaston aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi Suomessa on arvioitu (Seppänen ja Palonen 1997) noin 3 miljardia euroa vuodessa eli noin 600 €/asukas, mikä ylittää rakennusten lämmityskustannukset. Arviossa ovat mukana kaikkien sisäilmasta aiheutuneiden sairauksien kustannukset.

Korjaamalla rakennukset nopeasti lapset, nuoret ja työikäiset säilyisivät terveempinä ja maksaisimme kustannukset jo muutamassa vuodessa takaisin vähenevinä terveyshaittakustannuksina. Nyt kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi alentunut työteho, heikentyneet oppimistulokset, sairauspoissaolot, nuorten syrjäytyminen ja työuran katkeaminen.

Sisäilmaongelmien on tiedetty aiheuttavan sairauksia jo 90-luvulta lähtien. Miksi ollaan edelleen tilanteessa, ettei  ennaltaehkäisyä ole ollenkaan? Miksi ollaan tilanteessa, että sisäilman vuoksi sairastuneet jäävät ilman hoitoa? Potilas saa lääkkeitä, mutta jää muilta osin usein ilman apua. Lapset ja nuoret altistuvat jo päiväkodeissa ja kouluissa ja nuoret työikäiset menettävät työkykynsä.

On tavallista, että sisäilmaongelmiin puututaan liian myöhään. Valitettavasti terveydenhuolto tunnistaa sisäilmasairaudet edelleen huonosti. Sisäilmaongelman ratkaisua on haitannut myös pitkään jatkunut epäusko koko ilmiön olemassaoloon vaikka vankka poikkitieteellinen todistusaineisto asiasta on ollut olemassa jo 1990-luvun puolivälistä.

Myöskään ennakoivaa korjaamista ei ole. Havahdutaan tilanteeseen vasta sitten kun on jo paljon oireilevia. Rahaa käytetään edelleen liikaa remontteihin, jotka eivät tuota tulosta, kun koko ongelmaa ei haluta kokonaisuudessaan käsitellä. Tutkimusten mukaan kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen oikein tehty korjaaminen kuitenkin vähentäisi oireilua ja saattaa ehkäistä pysyvän terveyshaitan kehittymisen. Paluu kouluun ja työelämään on mahdollista, jos toimitaan ripeästi.

Sisäilmaepäilyn herätessä työnantajien tulisikin ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin lasten, nuorten ja työntekijöiden oireilun selvittämiseksi ja altistuksen lopettamiseksi. Ei riitä, että yksi oireileva työntekijä siirretään toisiin tiloihin. Samanaikaisesti tulisi tehdä oirekyselyt myös muulle henkilöstölle.

Sisäilman parantamiseksi tehdyillä investoinneilla on siis myös taloudellinen merkitys. Työntekijät pysyvät terveinä ja viihtyvät työpaikoillaan, työnantajat näkevät parempaa työn tuottavuutta ja sairaskulut pienenevät, kiinteistön omistajat saavat omistuksiltaan parempaa tuottoa, kiinteistöjen arvo säilyy ja riskit vähenevät, palvelujen tuottajilla liiketoiminta lisääntyy ja koko yhteiskunta sairastaa vähemmän.

Mitä ikinä sisäilmaan ja ilmanvaihtoon liittyvää sinulla onkaan mielesi päällä, me Qviballa autamme aina mielellämme!


Miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen?

Puhtaalla ja raikkaalla sisäilmalla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se tukee toiminta- ja keskittymiskykyä sekä terveyttä ja oppimista. Sisäilmassa voi kuitenkin olla monenlaisia haittatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa erilaisia negatiivisia oireita. Usein oireet ovat lieviä ja menevät ohitse altistumisen päättyessä, mutta osaan haittatekijöistä liittyy suurentunut pitkäaikaissairauksien riski.

 

Suomessa onneksi sisäilma on pääosin puhtaampaa verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin, vaikka usein esimerkiksi maaperästä nousevat radonpitoisuudet ovat eurooppalaisittain korkeita. Vaikka yleisesti ottaen sisäilma on Suomessa puhdasta, kannattaa kaikkien mahdollisten epäpuhtauksien vähentämiseen silti kiinnittää huomiota.

 

Kun rakennusten kunnosta pidetään huolta ja havaittuihin sisäilmaongelmiin puututaan nopeasti, rakennusten elinkaaret pidetään mahdollisimman pitkinä ja terveyshaittoja ennaltaehkäistään. Merkittävimmät sisäilman epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, ovat ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset, tupakansavu, maaperästä nouseva radonsäteily ja rakennusten kosteusvauriot. Käyttäjien on luotettava tilojen tervellisyyteen ja tässä suora ja ajan tasalla oleva viestintä sisäilmasta huolehtivien ammattilaisten taholta tilojen käyttäjien suuntaan on ehdottoman tärkeää.

Ilmanvaihdon vaikutus hyvään sisäilmaan

Hyvällä ilmanvaihdolla halutaan pitää tilassa yllä terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa. Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä poistaa epäpuhtaudet ja tuo tilalle raikasta ja puhdasta ulkoilmaa. Mahdolliset epäpuhtaudet kertyvät sisäilmaan ihmisten aineenvaihdunnasta ja toiminnasta, asumisesta, rakennus- ja sisustusmateriaaleista, ulkoilmasta ja maaperän radonista. Kun ilmanvaihtojärjestelmä on riittävän tehokas, se ei aiheuta melua tai vetoa, on helposti huollettavissa ja säädettävissä eikä se aiheuta häiriöitä, ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa tilan viihtyvyyteen ja terveysolosuhteisiin.

 

Hyvän ja energiataloudellisen sisäilman toteutuminen vaatii rakentamiselta ja ilmanvaihdon toteutukselta mm. ilmanvaihdon tason ja järjestelmän puhtausluokituksen määrittämistä tilan käyttötarkoituksen mukaisesti, ammattitaitoista, hyvää ja huolellista suunnittelua sekä toteutusta, rakennuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmien mukaista käyttöä sekä valitun järjestelmän säännöllistä puhdistusta ja huoltoa.

 

Me Qviballa sitoudumme ja omistaudumme työllemme ja pyrimme projekteissamme asiakkaidemme kanssa aina niin hyvään lopputulokseen, kuin mahdollista. Jos mikä tahansa sisäilmanvaihtoon liittyvä asia askarruttaa, autamme mielellämme!

 

Lataa ilmainen ilmanvaihdon checklist alta ja selvitä onko ilmanvaihtosi kunnossa!