Diagnostiikka

Ilmanvaihdon diagnostiikka – Isoja hyötyjä kiinteistönomistajalle ja käyttäjille

Ilmanvaihdon diagnostiikka tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihto-ongelmiin, parantaa energiatehokkuutta ja edistää sisäilman laatua. Qviba Oy:n asiantuntijat keskittyvät diagnostiikassaan ilmavirtojen mitoituspohjaiseen tarkasteluun, mittauksiin, järjestelmän toiminnan sekä oikeiden säätöjen varmistamiseen. Diagnostiikassa hyödynnettäviä tekniikoita ovat mm. ilmamäärien mittaaminen,  iv-järjestelmien videokuvaus, rakennusautomaation toimminnan tarkastus sekä savukoneen käyttö ilmavirtojen kulun havainnointiin. Monessa tapauksessa asiantuntijan fyysinen käynti paikan päällä kuitenkin on yksi tärkeimmistä asioista. Ammattitaidon tuoma kokemus sekä havainnointi kohteessa on avainasemassa IV-diagnostiikkaa tehdessä.

Miksi ilmanvaihdon diagnostiikka on tärkeää?

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti, se vähentää turhaa energiankulutusta ja alentaa kiinteistön ylläpitokustannuksia. Lisäksi oikein toimiva ilmanvaihto poistaa tehokkaasti sisäilman epäpuhtaudet ja varmistaa terveellisen hengitysilman kiinteistön käyttäjille. Diagnostiikka auttaa myös tunnistamaan ja korjaamaan vikoja ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia käyttäjille, parantaen näin kiinteistön luotettavuutta ja käyttäjien mukavuutta. Tehokkaasti toimiva ilmanvaihto pienentää hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan tuo merkittäviä ympäristöhyötyjä. Parempi ilmanvaihto, parempi elämä!

Ilmanvaihdon diagnostiikka on sijoitus kiinteistön pitkäaikaiseen toimivuuteen ja käyttäjien hyvinvointiin. Kiinteistönomistajat ja -hallinnoijat voivat odottaa näkevänsä konkreettisia hyötyjä diagnostiikan seurauksena, kuten energiatehokkuuden parantumisen, ylläpitokustannusten laskun sekä käyttäjätyytyväisyyden nousun. Diagnostiikka on hyvä tehdä aina, kun rakennuksen ilmanvaihtoa ollaan kehittämisestä energiatehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. Joskus diagnostiikalla löydetään myös avain IV-ongelmaan, mihin ei ole löytynyt aiemmin selkeää syytä tai ratkaisua.

Ilmanvaihdon diagnostiikka kannattaa toteuttaa säännöllisesti!

Ammattilaisen toteuttama säännöllinen ilmanvaihdon diagnostiikka ja säätö on avainasemassa terveellisen sisäilman ja energiatehokkuuden kannalta. Oviba Oy suosittelee ilmanvaihdon diagnostiikkaa vuoden välein tai aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmanvaihdon diagnostiikan yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös ilmanvaihtokoneen kausihuolto ja suodattimien vaihto. Tämä varmistaa, että mittaukset ja säädöt tehdään puhtaaseen järjestelmään, jolloin tulokset ovat luotettavampia ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti​​.

Miksi valita Qviba Oy ilmanvaihdon diagnostiikkapalveluihin?

Qviba Oy tarjoavaa kenties markkinoiden kattavimmat ratkaisut ilmanvaihdon diagnostiikkaan; Sisältäen nykytilanteen selvitykset, laitteiden tarkastukset, korjaussuunnitelmat ja selkeän raportoinnin. Asiantuntijamme tuovat pöydälle pitkään kokemukseen perustuvan ammattitaitonsa, jonka avulla voit parantaa kiinteistösi ilmanvaihdon toimivuutta ja energiatehokkuutta ilman ylimääräisiä huolia.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin, kun haluat varmistaa, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset!


Sisäilmanvaihto, energiansäästö ja ympäristöystävällisyys

Raikas sisäilma ja optimoitu sisäilmanvaihto ovat asumisterveyden, asumismukavuuden ja rakenteiden kunnon kannalta tärkeitä, mutta toteutettuna vastuullisesti myös energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Toteuttamalla ja säätämällä lämmityksen ja ilmanvaihdon oikein pienennät tehokkaasti energialaskuasi sekä kuormitat myös ympäristöä vähemmän. Lämmittäminen, viilentäminen ja ilmanvaihto ovat suurimmat kiinteistöjen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen lähteet ja tämän kuormituksen määrällä on myös suora vaikutus kiinteistöjen sisäilmaan. Kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoinnilla on energiansäästöjen ja vastuullisuuden ohella myös tarkoitus parantaa kiinteistön olosuhteita. Energian kulutusdatan, kattavan suunnittelun ja energiatehokkuustoimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa merkittävät kustannussäästöt aiempaan kulutukseen verrattuna, koska noin 20 - 38 % kokonaisenergian häviöistä syntyy ilmanvaihdon kautta. Kiinteistöjen ennakoivalla ylläpidolla voidaan säästää 30% kustannuksista viivästyneeseen energiatehokkuusremontointiin ja korjaamiseen verrattuna.

 

Monet yritykset julistavat nykypäivänä vihreitä arvoja, kuten vastuullisuutta, eettisyyttä, energiansäästöä sekä ympäristöystävällisyyttä, mutta usein yhteen kätevimmistä tavoista saavuttaa tämä konkreettisesti ei investoida tarpeeksi, eli ilmanvaihtoon. Moni pelkää turhaan energiatehokkuusremontteja ja miettii huononeeko sisäilman laatu tai syntyykö kiinteistöihin mahdollisesti kosteusongelmia. Tästä päästään mittaamalla kiinteistön ongelmakohdat tarkalla anturoinnilla ja toteuttamalla ilmanvaihto alusta lähtien energiansäästö, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys mielessä.

 

Ilmanvaihdon toiminnan perusperiaatteena esimerkiksi asuinkiinteistöissä on, että likainen ilma poistetaan keittiöstä, kylpyhuoneesta, kodinhoitohuoneesta, WC:stä, vaatehuoneesta ja tuulikaapista ja puhdas ilma tuodaan makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja saunaan. Painovoimainen ilmanvaihto oli tavallista vielä ennen 1990-lukua ja koneellista poistoilmanvaihtoa on tehty 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. Tyypillisiä ilmanvaihtojärjestelmiä uudemmissa taloissa ovat koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto tai poistoilmalämpöpumppu, joka pienentää huomattavasti syntyvää häviötä. 

 

Vastuullisempaan tulevaisuuteen meitä on viemässä myös tilaan ja ympäristöön mukautuvat nykyaikaiset luonnolliset ja ympäristöystävälliset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat usein kustannustehokkaampia, kuin perinteisemmät ilmanvaihtojärjestelmät. Ainoa ns. ilmainen ratkaisu raikastaa sisäilmaa on edelleen tuulettaminen avaamalla ikkunoita, mutta yleinen ongelma on siinä, että sisäilmanvaihdossa ei ole tarpeeksi tehoa tai ilmanvaihto on suunniteltu huonosti, jolloin tiloista ei vaihdu ilma tehokkaasti tai ilmanvaihto ei jakaudu kunnolla koko tilaan. Usein tilan tehokkaampi, kustannusystävällisempi ja energiaa enemmän säästävämpi ilmanvaihto saavutetaan pelkästään sillä, että ilmanvaihdon puhallussuunnat kohdistetaan oikein niin, että tilahuuhtelu toteutuu kokonaisuutena. Näin saavutetaan vihreämpi ja vastuullisempi sisäilmanvaihto.