Qviba huoltaa ja säätää

Ilmanvaihdon säätö ja huolto - avain parempaan sisäilman laatuun

Miksi ilmanvaihdon säätö ja huolto ovat välttämättömiä?

Sisäilman laatu on keskeinen tekijä terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomisessa. Hyvin hoidettu ja säädöiltään kohdallaan oleva ilmanvaihtojärjestelmä on avainasemassa, kun tavoitteena on ylläpitää optimaalinen sisäilman laatu. Qviba Oy:n asiantuntijoiden mukaan ilmanvaihdon säännöllinen säätö ja huolto varmistavat, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaasti ja täyttää kaikki tarvittavat ilmanlaatustandardit.

 Säännöllisen huollon merkitys

Ilmanvaihdon tehokas päivitys ja huolto ovat ensiarvoisen tärkeitä järjestelmän pitkäikäisyyden ja toimivuuden kannalta. Säännöllinen huolto auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset viat ajoissa, ennen kuin ne muodostuvat suuremmiksi ongelmiksi. Uudenaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät on varustettu sensoriteknologialla, joka mahdollistaa etävalvonnan ja häiriöiden nopean tunnistamisen, mikä helpottaa huoltotoimien ennakointia ja toteutusta.

Ilmanvaihdon kuntotarkastukset

Kuntotarkastukset ovat suositeltavia tehtäviksi säännöllisin väliajoin, erityisesti ilmanvaihtokanavien puhdistusten yhteydessä. Tällaiset tarkastukset mahdollistavat ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ylläpidon, sillä ne kattavat kanaviston puhdistuksen lisäksi myös laitteiston säätöjen ja toimintakyvyn varmistamisen. Tämä ennaltaehkäisevä toimi takaa, että ilmanvaihtojärjestelmä ei kerrytä liikaa likaa tai pölyä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ilman laatuun ja järjestelmän energiatehokkuuteen.

 Energiatehokkuus ja säätöjen optimointi

Ilmanvaihdon asianmukainen säätö on ratkaiseva tekijä energiatehokkuuden kannalta. Oikein säädetty ilmanvaihtojärjestelmä ei ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan myös minimoi tarpeettoman energiankulutuksen. Ammattilaiset pystyvät optimoimaan ilmamäärät ja painesuhteet, mikä takaa ilman optimaalisen kierron ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä.

Yhteenveto

Ilmanvaihdon säätö ja huolto ovat perustavanlaatuisia toimenpiteitä, jotka varmistavat sisäilman laadun ja järjestelmän energiatehokkuuden. On tärkeää hyödyntää ammattilaisten osaamista näissä toimenpiteissä, jotta ilmanvaihto toimii moitteettomasti ja turvaa terveellisen sekä viihtyisän sisäilman kaikille kiinteistön käyttäjille.

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä! Qviba.fi


Syrjäyttävä ilmanvaihto on oiva ratkaisu

Syrjäyttävä ilmanvaihto – tilat energiatehokkaiksi ja terveyttä edistäviksi

Ilmanvaihdon kehityksessä on menty suurin harppauksin eteenpäin, ja syrjäyttävä ilmanvaihto nousee keskiöön, kun puhutaan terveellisistä ja energiatehokkaista tiloista. Mutta mikä tekee syrjäyttävästä ilmanvaihdosta niin tehokkaan?

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa raikas, suodatettu ja tarvittaessa lämmitetty ilma tuodaan tiloihin lattian tasolta, missä se levittäytyy huoneistoon hallitusti ja tasaisella nopeudella. Tämän seurauksena tuloilma pysyy viileämpänä kuin huoneilma ja liikkuu luonnollisesti ylöspäin, mukanaan tilan lämmönlähteiden – kuten ihmisten ja laitteiden – tuottama lämpö.

Tämä menetelmä sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin:

 • Teollisuushalleista kahviloihin, joissa on tarve suurille ja tehokkaille ilmavirroille.
 • Julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja kokoustiloihin, missä on matala tai keskikokoinen kattokorkeus.
 • Kuntosalit ja liikuntatilat, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää.
 • Ravintolakeittiöiden kaltaisiin paikkoihin, joissa lämmönlähteet ovat voimakkaita.

Qviba Oy:n asiantuntijat tulevat apuun heti hankkeen alkuvaiheista, auttaen suunnittelussa ja toimien tukijalkana läpi koko projektin.

Syrjäyttävän ilmanvaihdon hyödyt ovat merkittävät:

 • Tehokkuus: Ylivertainen verrattuna perinteisiin sekoittuviin järjestelmiin.
 • Ääni: Hiljaisuus luo miellyttävää ilmanvaihtoa, ilman käyttäjien häiriötä.
 • Energiatalous: Ilmanvaihdon tehostuminen tarkoittaa suoria säästöjä energiankulutuksessa.
 • Ilman puhtaus: Korkealaatuinen ilmanvaihto oleskelualueilla.
 • Viihtyvyys: Puhdas sisäilma luo miellyttävämmän ja tehokkaamman työympäristön.
 • Terveellisyys: Rajoittaa virusten ja bakteerien leviämistä tehokkaammin kuin perinteiset järjestelmät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että syrjäyttävän ilmanvaihdon teho riippuu suunnittelun ja ylläpidon laadusta, sekä ympäristön erityisolosuhteista. Jokaisen tilan yksilöllisiä vaatimuksia tulisi harkita huolellisesti. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan teitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun teidän tarpeisiinne. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä terveellisemmät tilat tulevaisuutta varten! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Purettu tuloilmakone

Asiantunteva huolto on avainasemassa kiinteistön toimintavarmuudessa

Yksi tapaus asiakkaamme kiinteistössä tapahtuneesta tuloilmakoneen akselin rikkoutumisesta on muistutus siitä, miten tärkeää on pitää huolta kiinteistön laitteista ja varmistaa niiden asiantunteva huolto. Vakavasta tilanteesta huolimatta pystyimme auttamaan ripeästi sekä huolehdimme kiinteistön ilmanvaihdon toiminnasta myös käyttökatkon aikana.

Kyseessä on vanha teollisuuskiinteistö, joka tällä hetkellä on monen erilaisen yrityksen käytössä. Ongelma keskittyy TK-1 koneeseen, tämä on ilmamäärältään 5,2m3/s oleva tuloilmakone ja on kokoluokaltaan jo melko iso kone. Kuten tästä voi ymmärtää on laite siis tärkeässä roolissa koska se hoitaa lähes koko kiinteistön tuloilmaa.

Kun TK-1 tuloilmakoneen akseli meni poikki äkillisesti, tarvittiin välitöntä toimintaa. Vaurion arviointi oli ensisijainen tehtävä, ja sen perusteella laadittiin korjaus- ja päivityslaskelmat. Vanhan koneen korjaamiseksi tehtiin tilaus ja aloitettiin välittömästi toimenpiteet. Alla on toimintamme aikataulu kyseisen projektin osalta.

21.7 tarkastettiin vaurio ja samana päivänä paikalle tuotiin ja kytkettiin kaksi isoa puhallinta. Nämä puhaltimet kytkettiin kiinteistön ilmakanaviin tuomaan sisään raikasta ilmaa, varmistaen tilojen ilmanvaihdon toimivuuden. Onneksi oli kesäaika ja pystyimme näin ollen ajamaan ilmaa sisään lämmittämättä sitä! Tämän jälkeen asiakkaalle ilmoitettiin tilanne sekä korjauksen alustava kustannusarvio.

23.7 Vanha puhallin purettiin ulos koneesta ja samalla havaittiin, että akseli oli niin vaurioitunut, ettei sitä voitu korjata vaan se oli kokonaan uusittava. Koneen sivusta oli purettava kokonaan, jotta vanha puhallin saatiin ulos. Kyseisen koneen akseli oli 40 mm kokoinen ja se oli mennyt poikki, selitys tähän on puutteellinen huolto. Koska aikaisempi huolto ei ole ylläpitänyt laitteita asianmukaisesti, pääsi tässä koneessa syntymään suuren kokoluokan vaurio. Akseli koneessa oli siis kulunut niin paljon, sillä puhaltimen laakeri oli vaurioitunut aiemmin. Laakeri oli jossain välissä hirttänyt kiinni, jonka jälkeen itse puhaltimen akseli pääsi pyörimään laakeripesän sisällä, kuluttaen akselin poikki.

27.7. Asiakkaalta saadun hyväksynnän jälkeen työt jatkuivat ripeästi

28.7 Vanha tuuletin purettiin kokonaisuudessaan osiin ja puhallinpyörä vanhan akselin kera kuljetettiin korjattavaksi.

31.7 Puhallinpyörä valmistui koneistamolta, jossa siihen oli koneistettu uusi akseli sekä tasapainotettu puhallin. Puhallin asennettiin takaisin uudella akselilla ja samalla siihen uusittiin laakerit, hihnat, kartioholkit sekä kiilapyörät. IV-koneen sivustan purettu seinä rakennettiin takaisin ja tilalle asennettiin kokonaan mittatilauksena teetetty avattava luukku.

Työn edetessä myös muita tärkeitä huoltotoimenpiteitä suoritettiin, kuten tarkistukset muille laitteille sekä tarpeettoman materiaalin/jätteiden poistaminen konehuoneesta. Lisäksi levällään olevat sähköpiirustukset järjesteltiin ja sijoitettiin asianmukaisesti sähkökeskuksen muovitaskuun.

Tässä voidaan arvioida myös kustannuksien osalta mikä on asiantuntevan huollon merkitys. Mikäli alkuperäinen laakerivaurio olisi havaittu sekä kuluvien osien huolto olisi suoritettu, olisi se ollut luokkaa 500 - 1000 € luokkaa. Nyt kyseeseen tuli moninkertainen kustannus, kustannukset olivat noin 7000 € luokkaa kaikkinensa.

Tilanteeseen nähden positiiviset puolet olivat tässä ammattitaitoinen huolto ja nopea reagointi vaurion korjaamiseksi. Tämä edesauttoi tilanteen hallintaa sekä vähensi tilankäyttäjien häiriön lähes olemattomiin. Tämä tapaus muistuttaa meitä siitä, että säännöllinen, asiantunteva huolto sekä valmius äkillisiin tilanteisiin ovat keskeisiä kiinteistön ilmanvaihdon toimintavarmuuden kannalta.

Kirjoittaja on Qviba Oy:n toimitusjohtaja ja IV-erikoisagentti Christian Hellgren

 


Osoitus huonosta kiinteistönhoidosta

Havaintoja Helsingin keskustan arvokiinteistön IV-konehuoneesta: Huolestuttavia puutteita ja laiminlyöntejä

Astuessani sisään yhteen Helsingin keskustan arvokiinteistön IV-konehuoneeseen, odotukset olivat korkealla: arvokiinteistö, arvokas huolto. Valitettavasti todellisuus oli kaukana siitä. Siinä missä odotin viimeisteltyä ja huollettua tilaa, kohtasinkin roskien peittämän sekamelskan, joka herätti vakavia huolenaiheita ja kysymyksiä kiinteistön ylläpidosta.

Roskien lisäksi lämpökameran avulla paljastui kylmävuotoja lattianrajassa, ja tämä vain korostui entisestään roskien peittäessä mahdolliset suuremmat ongelma-alueet. Kuin kirsikkana kakun päällä, kolme käyttövesiputken runkoa oli katkaistu sulkuventtiilien päältä, yksi näistä vuoti selkeästi vettä. Kyseiset putket olivat tulppaamatta ja tämä kaikki iv-koneen takana, mikä altistaa koko rakennuksen suurelle vesivahingolle.

Huono esimerkki kiinteistönhoidostaMutta odota, ei siinä vielä kaikki. IV-konehuoneen tuloilmakanavaan oli asennettu poistoilmaventtiili, mikä kertoo siitä, että iv-säätö ei ole kunnossa.

Huomionarvoista oli myös, että painovoimainen ilmanvaihto portaikossa ei toimi, jos kerrosten iv-kone on käynnissä. Tämä korostaa näkemyksen siitä, että ilmanvaihdon tasapainossa ja toiminnassa saattaa olla merkittäviä ongelmia.

Lisäksi iv-koneen moottorissa havaittiin laakerivika, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin ja mahdollisiin suurempiin korjaus tarpeisiin tulevaisuudessa, mikäli asialle ei tehdä jotain pikaisesti. Tilankäyttäjiltä tulleen tiedon mukaan nykyistä iv-konetta ajetaan pienemmällä teholla koska se pitää häiritsevää ääntä!

VAK-kaapin lukko oli rikki, mikä aiheuttaa sen, että kaappi on aina auki ja ovi levällään. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä mahdollisia vahinkoja herkille laitteistoille.

Mutta ei hätää, havaitsin että kohteen luentosalissa tunkeutuu kylmää ilmaa sisään lattiassa kulkevien sähköputkien kautta. Eikö se olekin mukavaa..

Kaiken tämän sekasorron keskellä tämä on varmaa: tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ja kriittistä muutosta kiinteistön ylläpidossa. On aika laittaa talo takaisin kuntoon ja varmistaa, että käyttäjät voivat nauttia mukavasta ja turvallisesta sisäilmasta.

 

 

Kirjoittaja on Qviba Oy:n toimitusjohtaja ja IV-erikoisagentti Christian Hellgren


Qviban asiantuntija

Laadukkaan sisäilman taustalla on aina toimiva ilmanvaihto

Modernissa kiinteistönhoidossa on ymmärretty, että korkealaatuisen sisäilman saavuttamiseen vaaditaan enemmän kuin vain ilman poistoa rakennuksesta. Suomessa on pitkään painotettu huonon ilman poistamista – epämiellyttävät hajut ja liiallinen kosteus ovat olleet huomion keskipisteessä. Kuitenkin yhtä keskeistä on korvausilman eli raikkaan ulkoilman virtaus sisätiloihin.

Menetelmissä, joissa raitis ilma on saanut kulkea esteettömästi kiinteistöihin vähemmän suotavista kohdista – kuten postiluukuista, rakenteiden läpi tai viemäreistä – seuraukset ovat usein olleet ilman epäpuhtauksia ja hajujen leviämistä huoneistosta toiseen. Pahimmissa tapauksissa kerroksesta toiseen.

Nykyään tiedämme, että hallitsematon ulkoilman virtaus ei ole optimaalinen ratkaisu. Kiinteistöissä, joissa korvausilman saanti on puutteellista tai se kulkee likaisten suodattimien kautta, voi ihmisten hyvinvointi kärsiä ja ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Lisäksi tällainen tilanne voi johtaa kosteusvaurioihin ja homeongelmiin.

Nämä haasteet ovat tyypillisiä keskitetyn poistoilmanvaihdon rakennuksissa, sekä painovoimaisissa kiinteistöissä, jotka eivät ole ilmanvaihdon normien piirissä.

Qviba Oy:n ilmanvaihdon asiantuntijat ovat valmiina kartoittamaan ja parantamaan sisäilmaolosuhteita sekä varmistamaan, että ilmanvaihto tukee terveellistä ympäristöä.

Näin prosessi etenee Qviba Oy:n toimesta:

 • Tarkastamme ilmanvaihdon toimivuuden huolellisella diagnostiikalla, esimerkiksi mittaamalla poistoilman määrää ja paine-eroja.
 • Huolehdimme ilmanvaihtokanavien ja suodattimien puhdistuksesta.
 • Päivitämme tarvittaessa ilmanvaihtokoneistoa ja asennamme lisäventtiilejä.
 • Säädämme ilmanvaihtojärjestelmän optimaaliseksi ja varmistamme sen toiminnan.

Qviba Oy:n kanssa on myös mahdollista solmia huolenpitosopimus, johon sisältyy muun muassa säännölliset suodattimien vaihdot, jotka auttavat takaamaan, että sisäilma pysyy terveellisenä.

Oikein suunnitellulla ja ylläpidetyllä ilmanvaihdolla voimme varmistaa, että laadukas suomalainen ulkoilma pysyy sellaisena myös sisätiloissa. Ota yhteyttä Qviba Oy:hyn, niin teemme sisäilmaolosuhteista terveellisemmät – yhdessä!

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Ilmanvaihtojärjestelmien tulevaisuus: Qviba Oy:n näkemykset vuodelle 2024 ja sen jälkeen

Kun vuosi 2023 on saatu onnistuneesti paketoitua, pohtivat Qviba Oy:n ilmanvaihtoalan ammattilaiset, miltä ala ja ilmanvaihtoteknologia näyttävät vuonna 2024 ja sen jälkeen. Viimeaikaiset kehityssuunnat ja ennusteet maailmalta tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen.

Ilmanlaadun merkitys on noussut entistä tärkeämpään rooliin – tässä yhtenä taustatekijänä on luonnollisestikin ollut COVID-pandemia. On ymmärretty, että keskittyminen ilmanpuhdistukseen, kosteudenhallintaan ja ilmanvaihtoon on tärkeää terveellisen sisäympäristön ylläpitämiseksi. Liiketiloissa hyvän sisäilmanlaadun ylläpitäminen on kriittistä myös asiakaskokemuksen kannalta. Mukava ja hyvin ilmastoitu tila parantaa lisäksi työtehokkuutta, sillä monet tutkimukset ovat osoittaneet suoran yhteyden viihtyisien tilojen ja parantuneen työsuorituksen välillä. Qviba Oy:n palvelut, kuten ilmanvaihdon diagnostiikka ja laitteiden päivitykset, ovat avainasemassa vastattaessa näihin kasvaviin vaatimuksiin.

Teknologian, kuten tekoälyn (AI) ja IoT:n (Internet of Things) integrointi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) -järjestelmiin edistää tehokkuutta ja mahdollistaa älykkäät ratkaisut. On odotettavissa, että ilmanvaihtojärjestelmät tulevat olemaan entistä enemmän kytköksissä älykkäisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin, mahdollistaen entistä tarkemman ilmanlaadun seurannan ja säätelyn. Esimerkiksi sensoriteknologia ja datan hyödyntäminen voivat auttaa tunnistamaan ilmanlaadun muutoksia reaaliajassa ja säätämään järjestelmää vastaavasti. Tämä ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta, vaan myös vähentää energia- ja ylläpitokustannuksia, tehden rakennuksista kestävämpiä ja älykkäämpiä.

Yhtenä esimerkkinä uuden teknologian hyödyntämisestä on kysyntään perustuva ilmanvaihto (Demand Controlled Ventilation, DCV), joka on älykäs tapa hallita ilmanvaihtojärjestelmiä kaupallisissa rakennuksissa, kouluissa, terveydenhuollon tiloissa ja asuinrakennuksissa. Se säätää ilmanvaihtoa reaaliaikaisesti tilojen käyttöasteen ja ilman laadun mukaan, käyttäen sensoreita seuratakseen lämpötilaa, kosteutta ja ilman epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidia. Tämä menetelmä vähentää energiankulutusta ja parantaa sisäilman laatua, mikä tekee tiloista terveellisempiä ja mukavampia. DCV auttaa myös saavuttamaan rakennusten ympäristösertifikaatteja ja edistää kestävää kiinteistönhallintaa.

Tulevat vuodet tarjoavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Erityisesti, kun puhutaan rakennusten ilmanlaadun ja energiatehokkuuden parantamisesta. Qviba Oy on sitoutunut olemaan tässä kehityksessä eturintamassa, auttaen asiakkaitaan navigoimaan tulevaisuuden HVAC-maailmassa.

Yhtiö panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, ylläpitäen vahvaa kumppanuutta alan johtavien toimijoiden kanssa, varmistaakseen, että heidän asiakkaansa saavat aina alan viimeisimmät ja innovatiivisimmat ratkaisut käyttöönsä. Qviba Oy kehittää lisäksi jatkuvasti omaa palvelutarjontaansa, tarjoten koulutusta ja tietoa asiakkaille ilmanvaihtojärjestelmien tehokkaasta ja kestävästä käytöstä.