Wilkmanin taloon parempi ilma

Kohde: Liisankatu 16 A, Helsinki

Liisankadulla Helsingin Kruununhaassa sijaitseva, jopa brittiläislehti The Guardianin mukaan näkemisen arvoiseksi kohteeksi mainittu, Wilkmanin talo on 1900-luvun alussa valmistunut jugend-rakennus, jossa toimii muun muassa päiväkoti Sedmigradskys Småbarnsskola. Vuosien mittaan rakennukseen on rakennettu uutta IV-tekniikkaa, joka aiheuttaa haasteita ilmanvaihdon huollon kannalta.

Ilmanvaihdon puhdistettua ja ilmamäärien säädettyä Qviba teki kohteeseen useita parannuskorjauksia: Muutimme keittiön katossa sijaitsevia poistoilmapuhaltimia niin, että huollot ovat mahdollisia suorittaa tulevaisuudessa. Vaihdoimme puhallinmoottoreita, asensimme puhdistusluukkuja ja tukimme käytöstä poistetut poistoilmahormit.

Päiväkodin ilmanvaihto toimii nyt paremmin ja päiväkodin henkilökunta ja lapset saavat hengittää terveellisempää sisäilmaa. Huoltotoimenpiteet ovat tästedes helpompia suorittaa. Kattavan kartoituksen ansiosta vanhalla rakennuksella on nyt selkeä kuva ilmanvaihdon toimintaperiaatteesta.

Työvaiheet:

 • Kohteen ilmanvaihdon puhdistaminen
 • Ilmamäärien mittaaminen ja säätäminen
 • Huoltoraportin ylläpito
 • Kohteen kartoitus
 • Keittiön katon purkaminen, poistoilmapuhaltimien kansien saranoiden paikkojen vaihtaminen mahdollistaen huollon suoritukset tulevaisuudessa
 • Puhallinmoottoreiden vaihtaminen
 • Puhdistusluukkujen asentaminen
 • Käytöstä poistettujen poistoilmahormien asianmukainen tukkiminen
 • Poistoilmapuhaltimien jäteilmakanavien videokuvaaminen ja taltiointi

Tulokset:

 • Paremmin toimiva ilmanvaihto
 • Huoltotoimeenpiteet helpompi suorittaa tulevaisuudessa
 • Kohteen kartoituksen myötä selkeä kuva ilmanvaihdon toimintaperiaatteesta
 • Ilmanvaihdon huolto- ja parannustyöt luovat nyt päiväkodin henkilökunnalle sekä tietysti lapsille riittävän ja terveellisen sisäilman

Jatkotoimenpiteet:

 • Kausihuolto (mm.suodattimien vaihto)
 • Seuraava ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö n. 5 vuoden kuluttua
 • Jatkuva jälkiseuranta jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa olosuhteissa

Celsalle energiansäästöä ja puhtaampi ilma

Kohde: Celsa Steelservice Oy, Raasepori. Tehtaan toimistorakennus

Celsan toimistorakennuksessa ilmanvaihto on toteutettu huippuimureilla, jotka imevät sisäilman suoraan katolle. Tuloilma tuotettiin ja lämmitettiin erillisellä tuloilmakoneella. Qviban lähtökohta oli asentaa kohteeseen uusi iv-kone, jossa on lämmöntalteenotto ja jolla saadaan huomattavaa energiansäästöä aikaiseksi.

Kartoitettua kohteen kanaviston teimme ilmanvaihtosuunnitelman. Purettiin katolta vanhat poistoilmakoneet ja ilmanvaihdon konehuoneesta tuloilmakoneet. Asensimme uuden ilmavaihtokoneen, Flexit Albatross L50, jonka ilmamäärä on noin 1m3/s. Suoritimme myös mm. kanavamuutoksia ja mittaavan puhdistustyön.

Saavutimme tiukalla aikataululla tarvittavan ilmamäärän kiinteistöön. Oikealla tasapainolla sekä kiinteistö että ihmiset pysyvät terveinä. Lämmön talteenoton ansiosta pystyimme pienentämään energiankulutusta mahdollisimman paljon, jolloin saavutettava hyöty on suurin.

Työvaiheet:

 • Kartoitus, jossa selvitettiin olemassa olevan kanaviston rakenne
 • Ilmanvaihtosuunnitelma
 • Vanhojen koneiden purkaminen
 • Kanaviston vaatimien kanavamuutoksien suorittaminen, kanavakoossa 400–630 mm
 • Palopeltien asentaminen
 • Tarvittavien liitos- ja erikoisosien toimittaminen ja asentaminen
 • Uuden ilmanvaihtokoneen asentaminen ja käyttöönottaminen
 • Kanavien eristäminen solukumilla
 • Puhdistustyö
 • Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötyö

Tulokset:

 • Energiansäästön huomattava aikaansaaminen
 • Puhtaampi ja terveellisempi sisäilma vähemmällä häviöllä

Terveellisempi sisäilma päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle

Kohde: Munksnäs Småbarnsskola, Helsinki

Munksnäs Småbarnsskola on Helsingin Munkkiniemessä toimiva, uudisrakennuksessa sijaitseva päiväkoti. Muun muassa lisääntyneestä lapsimäärästä johtuen Qvibaa pyydettiin parantamaan kohteen ilmanvaihtoa.

Aloitimme työn puhdistamalla ilmanvaihdon sekä mittaamalla ja säätämällä kohteen ilmamäärät. Kohteesta ylläpidettiin huoltoraporttia työn edetessä. Näin ollen kohteen kartoitus tuli tehtyä samalla ja pystyimme heti jatkamaan tekemällä parannuskorjauksia.

Työhömme kuului muun muassa ilmanvaihtokoneiden osien uusiminen, omien poistoilmareittien lisääminen kuivauskaapeille sekä huippuimureiden korjaaminen. Näin saatiin luotua päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle riittävä ja terveellinen sisäilma. Työmme ansiosta pystyimme myös parantamaan kohteen energiatehokkuutta sekä pidentämään ilmanvaihtokoneiden elinkaarta.

Työvaiheet:

 • Kohteen ilmanvaihdon puhdistaminen
 • Ilmamäärien mittaaminen ja säätäminen
 • Huoltoraportin ylläpito
 • Kohteen kartoitus
 • Kanavamuutoksia, jotta ilmamäärät saatiin riittäviksi lapsille ja hoitajille
 • Kuivauskaapeille omat poistoilmareitit
 • Ilmanvaihtokoneiden kiilapyörien ja hihnojen uusiminen
 • Radon-poiston huippuimurin korjaaminen
 • Kohteessa olevan talvipuutarhan huippuimurin tarkistaminen ja säätäminen

Tulokset:

 • Paremmin toimiva ilmanvaihto ja pidennetty elinkaari ilmanvaihtokoneille
 • Parempi energiatehokkuus
 • Talvipuutarhan ilmanvaihto saatiin toimivaksi
 • Kuivauskaapeista poistuva kosteus ei leviä tuulikaappiin vaan ohjautuu hallitusti pois tilasta
 • Ilmanvaihdon huolto- ja parannustyöt luovat nyt päiväkodin henkilökunnalle sekä tietysti lapsille riittävän ja terveellisen sisäilman

Jatkotoimenpiteet:

 • Kausihuolto (mm.suodattimien vaihto)
 • Seuraava ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö n. 5 vuoden kuluttua
 • Jatkuva jälkiseuranta jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa olosuhteissa