Hyvä sisäilma parantaa työtehoa

Parempaa elämänlaatua oikeilla ilmanvaihtoratkaisuilla

Nykyään vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, olipa kyseessä koti, toimisto tai ostoskeskukset. Tässä ympäristössä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudella on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Epäpuhdas sisäilma voi laskea energiatasojamme ja heikentää sekä terveyttämme että työtehoamme. Siksi on elintärkeää, että panostamme hyvään sisäilman laatuun.

Ilmanlaadun tärkeys ja monitorointi

Ilmanlaadun mittaus on avainasemassa kodin ja ihmisten suojelemisessa. Perinteiset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka toimivat tiettyinä kellonaikoina keskiarvojen perusteella, eivät enää ole riittäviä. Modernit järjestelmät vaativat jatkuvaa monitorointia ja tarpeenmukaista säätelyä. Anturiteknologian kehittyminen ja edullisuus mahdollistavat merkittävät energiansäästöt sekä parannukset sisäilman laatuun.

Digitalisaation edut

Digitalisaation ja langattoman tekniikan ansiosta ilmanvaihtojärjestelmät voivat nyt toimia älykkäämmin. Anturit pystyvät havaitsemaan ilmanlaadun muutokset reaaliajassa ja säätämään ilmanvaihtoa vastaavasti, mikä vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja parantaa asumismukavuutta. Edistykselliset ilmanvaihtojärjestelmät eivät ainoastaan valvo ilmanlaatua, vaan myös ilmoittavat huollon tarpeesta, mikä auttaa ylläpitämään optimaalista ilmanlaatua pitkäaikaisesti.

Älykkäät ratkaisut vanhassa rakennuskannassa

Vaikka usein ajatellaan, että älykästä kiinteistötekniikkaa sovelletaan vain uudisrakentamiseen, myös vanhat rakennukset voivat hyötyä digitaalisista ratkaisuista. Qviba Oy asiantuntijat korostavat, että digitaalisen teknologian avulla vanhatkin rakennukset voivat parantaa merkittävästi käytettävyyttään ja energiatehokkuuttaan. Tämä tuo huomattavia parannuksia niin käyttäjien mukavuuteen kuin rakennuksen energiatehokkuuteenkin.

Säännöllinen huolto ja diagnostiikka

Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen tarkastus ja huolto on keskeistä terveellisen ja turvallisen sisäilman ylläpitämiseksi. Qviba Oy:n asiantuntijat suosittelevat ilmanvaihdon diagnostiikkaa aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihtoon. Tämä auttaa varmistamaan, että järjestelmä toimii optimaalisesti, poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet ja vähentää energiankulutusta.

Sisäilman laadun parantaminen on suora investointi parempaan elämänlaatuun. Qviba Oy on omistautunut tekemään tästä totta jokaisessa kohteessa, jossa työskentelemme. Älykkäät ilmanvaihtoratkaisut eivät ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan myös säästävät energiaa ja tukevat kestävää kehitystä.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin ja varmista, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviba suorittamassa ilmanvaihdon diagnostiikkaa

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus: Miksi se on ehdottoman tärkeää?

Ilmanvaihdon kunnon tarkastuksen merkitys

Ilmanvaihtojärjestelmän kunto on ratkaisevassa roolissa terveellisen ja puhtaan sisäilman ylläpidossa. Ilmanvaihtokanavien kautta kulkeva ilma vaikuttaa suoraan rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen. Siksi on tärkeää, että ilmanvaihtojärjestelmä pidetään mahdollisimman tehokkaana ja puhtaana. Kunnon tarkastuksella saadaan selville järjestelmän nykytila ja tarpeet mahdollisille korjauksille tai päivityksille, varmistamalla näin ilmanvaihdon toimivuus suunnitelmien mukaisesti.

Ilmanvaihtokanavien kertymät ja niiden vaikutukset

Ajan kuluessa ilmanvaihtokanavat voivat kerätä pölyä, siitepölyä, homeitiöitä ja muita epäpuhtauksia, mikä voi heikentää järjestelmän toimintaa ja huonontaa ilmanlaatua. Tämä voi altistaa rakennuksen käyttäjät erilaisille terveyshaitoille, kuten allergioille ja hengitystieoireille. Säännölliset kunnon tarkastukset ovat välttämättömiä, jotta ilmanvaihtojärjestelmä pysyy puhtaana ja toimivana, turvaten siten terveellisen sisäilman kaikille.

Kunnon tarkastus ilmanvaihdon puhdistuksen yhteydessä

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus on suositeltavaa tehdä yhdessä ilmanvaihtokanavien puhdistuksen kanssa tai kun epäillään sisäilman laatua. Puhdistuksen aikana voidaan tehokkaasti poistaa kanavistoista epäpuhtaudet ja lika, ja samalla tarkastaa järjestelmän kunto. Näin kuntotarkastus ja mahdolliset korjaukset voidaan suorittaa samanaikaisesti, mikä on kustannus- ja aikatehokasta.

Ilmanvaihdon erityistarkastukset

Lisäksi ilmanvaihdon kuntoa voidaan tarkastella erillisillä käynneillä, jotka keskittyvät erityisesti ilmanlaadun ja ilmanvaihtojärjestelmän kunnon arviointiin. Näissä tarkastuksissa käytetään ilmamäärien mittausta selvittämään, kuinka hyvin järjestelmä toimii ja täyttääkö se suunnitellut vaatimukset. Näin voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja suorittaa tarvittavat korjaustoimet.

Yhteenveto

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus on keskeinen toimenpide, jolla varmistetaan ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuus ja sisäilman puhtaus. Säännöllinen tarkastus auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia ja varmistamaan, että ilmanvaihto palvelee rakennuksen käyttäjiä tehokkaasti ja turvallisesti. Tämä on erityisen tärkeää tiloissa, joissa terveellisen sisäilman merkitys on suuri, kuten kouluissa, toimistoissa ja asuinrakennuksissa. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan ilmanvaihdon kunnon tarkastuksessa ja ylläpidossa, takaamalla puhtaan ja terveellisen sisäilman kaikille käyttäjille.

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Sisäilman merkitys korostuu etätöissä

Kodin sisäilman laatu – Keskiössä etätyön aikakaudella

Etätyöskentelyn yleistyminen on muuttanut monien työtapoja ja lisännyt kotona vietettyä aikaa. Tämä uusi normaali asettaa ilmanvaihtojärjestelmille entistä suurempia vaatimuksia. Kotien on nyt toimittava sekä asumisen että työskentelyn areenoina, mikä korostaa puhtaan ja terveellisen sisäilman tärkeyttä.

Tässä muutamia käytännön vinkkejä, joiden avulla voit parantaa kodin sisäilmaa ja sitä kautta omaa työtehoasi ja hyvinvointiasi:

 • Ilmanvaihdon säätöjen tarkistus: Tarkista, että ilmanvaihto toimii jatkuvasti ja tehokkaasti. Varmista, että kaikki venttiilit ovat auki ja ilmanvaihto on säädetty optimaaliseksi.
 • Säännöllinen puhdistus: Pidä kotisi puhtaan ja pölyttömänä. Imuroi ja pyyhi pölyt säännöllisesti, ja käytä mahdollisimman vähän ärsyttäviä siivousaineita.
 • Lämpötilan ja kosteuden hallinta: Ylläpidä sopivaa lämpötilaa, yleensä suositellaan 20–22 astetta. Lisäksi, jos käytät ilmankostutinta, muista käyttää sitä maltillisesti.
 • Suodattimien säännöllinen vaihto: Varmista, että ilmanvaihtojärjestelmäsi suodattimet vaihdetaan kahdesti vuodessa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä puhtaat suodattimet varmistavat raikkaan sisäilman.

Energiatehokkuuden ja sisäilman laadun yhteys

Tehokas ilmanvaihto ei ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan auttaa myös säästämään energiaa. Lämmöntalteenottojärjestelmät (LTO) ovat erinomainen esimerkki siitä, miten moderni teknologia voi tukea sekä energiansäästöä että sisäilman puhtautta.

Ammattilaisen ja taloyhtiön rooli kodin ilmanvaihdon ylläpidossa

Vaikka omakotitaloissa asuvilla ylläpitotoimet ovat pitkälti kotitalouksien omalla vastuulla, tilanne on toinen, jos asut rivi- tai kerrostaloasunnossa. Niissä taloyhtiöllä on entistä suurempi vastuu asuntojen hyvästä sisäilmasta. Tässä kohdin ammattilainen voi tarjota korvaamattoman panoksen taloyhtiön ilmanvaihtojärjestelmän huoltoon ja ylläpitoon.

Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan taloyhtiötänne varmistamaan, että ilmanvaihtojärjestelmäsi toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Ota asia puheeksi isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa, jos koet asuntosi sisäilmassa parantamisen varaa!

Qviba Oy - Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Syrjäyttävä ilmanvaihto on oiva ratkaisu

Syrjäyttävä ilmanvaihto – tilat energiatehokkaiksi ja terveyttä edistäviksi

Ilmanvaihdon kehityksessä on menty suurin harppauksin eteenpäin, ja syrjäyttävä ilmanvaihto nousee keskiöön, kun puhutaan terveellisistä ja energiatehokkaista tiloista. Mutta mikä tekee syrjäyttävästä ilmanvaihdosta niin tehokkaan?

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa raikas, suodatettu ja tarvittaessa lämmitetty ilma tuodaan tiloihin lattian tasolta, missä se levittäytyy huoneistoon hallitusti ja tasaisella nopeudella. Tämän seurauksena tuloilma pysyy viileämpänä kuin huoneilma ja liikkuu luonnollisesti ylöspäin, mukanaan tilan lämmönlähteiden – kuten ihmisten ja laitteiden – tuottama lämpö.

Tämä menetelmä sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin:

 • Teollisuushalleista kahviloihin, joissa on tarve suurille ja tehokkaille ilmavirroille.
 • Julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja kokoustiloihin, missä on matala tai keskikokoinen kattokorkeus.
 • Kuntosalit ja liikuntatilat, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää.
 • Ravintolakeittiöiden kaltaisiin paikkoihin, joissa lämmönlähteet ovat voimakkaita.

Qviba Oy:n asiantuntijat tulevat apuun heti hankkeen alkuvaiheista, auttaen suunnittelussa ja toimien tukijalkana läpi koko projektin.

Syrjäyttävän ilmanvaihdon hyödyt ovat merkittävät:

 • Tehokkuus: Ylivertainen verrattuna perinteisiin sekoittuviin järjestelmiin.
 • Ääni: Hiljaisuus luo miellyttävää ilmanvaihtoa, ilman käyttäjien häiriötä.
 • Energiatalous: Ilmanvaihdon tehostuminen tarkoittaa suoria säästöjä energiankulutuksessa.
 • Ilman puhtaus: Korkealaatuinen ilmanvaihto oleskelualueilla.
 • Viihtyvyys: Puhdas sisäilma luo miellyttävämmän ja tehokkaamman työympäristön.
 • Terveellisyys: Rajoittaa virusten ja bakteerien leviämistä tehokkaammin kuin perinteiset järjestelmät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että syrjäyttävän ilmanvaihdon teho riippuu suunnittelun ja ylläpidon laadusta, sekä ympäristön erityisolosuhteista. Jokaisen tilan yksilöllisiä vaatimuksia tulisi harkita huolellisesti. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan teitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun teidän tarpeisiinne. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä terveellisemmät tilat tulevaisuutta varten! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen - vastuu on taloyhtiöllä

Taloyhtiöillä on entistä suurempi vastuu sisäilman laadusta

Kiinteistöliiton viimeisimpien linjausten myötä taloyhtiöiden rooli sisäilman laadun ylläpitäjänä on korostunut entisestään. Nämä muutama vuosi sitten tehdyt päivitykset koskevat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihtoa, jonka nyt tunnustetaan kuuluvan yksiselitteisesti taloyhtiön vastuulle. Tämä muutos on erittäin tervetullut, sillä suodattimien vaihto vaatii erityisosaamista ja -välineitä, joita asukkailla ei yleensä ole.

Ilmanvaihtojärjestelmän huono kunto tai huollon puute voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. Suodattimien tukkeutuminen voi estää ilmankierron ja aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtauksia, jotka kulkeutuvat huoneistoihin ei-toivotuista paikoista, kuten rakenteista ja viemäreistä. Lisäksi tukkoinen suodatin voi päästää läpi pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Taloyhtiöiden vastuu ei rajoitu pelkästään teknisiin toimenpiteisiin; se on myös vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiöjärjestyksen määräykset eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Huoltojen hallinta helpommaksi huolenpitosopimuksella

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiöille on sopia säännöllisestä ilmanvaihdon huollosta. Kun ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, huolenpitosopimus tarjoaa ratkaisun, jossa huoltojen suunnittelu, toteutus ja asukasviestintä siirtyvät Qviba Oy:n vastuulle. Tämä vapauttaa isännöitsijän monista käytännön järjestelyistä, tarjouspyynnöistä ja aikataulutuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekniset laitteistot ovat tärkeässä roolissa, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Tästä syystä nämä laitteet on syytä tarkastaa sekä huoltaa säännöllisesti. Ilmanvaihtolaitteiden tekninen tarkastus sekä huolto on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Qviba Oy:n huolenpitosopimus on saavuttanut suuren suosion tarjoamalla kattavan huoltopalvelun, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sovituin väliajoin. Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden kokemukset todistavat palvelun arvon: isännöitsijöiden ei enää tarvitse huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidosta, vaan voivat luottaa Qviba Oy:n ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkealaatuisen sisäilman takaamisessa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviban asiantuntija

Laadukkaan sisäilman taustalla on aina toimiva ilmanvaihto

Modernissa kiinteistönhoidossa on ymmärretty, että korkealaatuisen sisäilman saavuttamiseen vaaditaan enemmän kuin vain ilman poistoa rakennuksesta. Suomessa on pitkään painotettu huonon ilman poistamista – epämiellyttävät hajut ja liiallinen kosteus ovat olleet huomion keskipisteessä. Kuitenkin yhtä keskeistä on korvausilman eli raikkaan ulkoilman virtaus sisätiloihin.

Menetelmissä, joissa raitis ilma on saanut kulkea esteettömästi kiinteistöihin vähemmän suotavista kohdista – kuten postiluukuista, rakenteiden läpi tai viemäreistä – seuraukset ovat usein olleet ilman epäpuhtauksia ja hajujen leviämistä huoneistosta toiseen. Pahimmissa tapauksissa kerroksesta toiseen.

Nykyään tiedämme, että hallitsematon ulkoilman virtaus ei ole optimaalinen ratkaisu. Kiinteistöissä, joissa korvausilman saanti on puutteellista tai se kulkee likaisten suodattimien kautta, voi ihmisten hyvinvointi kärsiä ja ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Lisäksi tällainen tilanne voi johtaa kosteusvaurioihin ja homeongelmiin.

Nämä haasteet ovat tyypillisiä keskitetyn poistoilmanvaihdon rakennuksissa, sekä painovoimaisissa kiinteistöissä, jotka eivät ole ilmanvaihdon normien piirissä.

Qviba Oy:n ilmanvaihdon asiantuntijat ovat valmiina kartoittamaan ja parantamaan sisäilmaolosuhteita sekä varmistamaan, että ilmanvaihto tukee terveellistä ympäristöä.

Näin prosessi etenee Qviba Oy:n toimesta:

 • Tarkastamme ilmanvaihdon toimivuuden huolellisella diagnostiikalla, esimerkiksi mittaamalla poistoilman määrää ja paine-eroja.
 • Huolehdimme ilmanvaihtokanavien ja suodattimien puhdistuksesta.
 • Päivitämme tarvittaessa ilmanvaihtokoneistoa ja asennamme lisäventtiilejä.
 • Säädämme ilmanvaihtojärjestelmän optimaaliseksi ja varmistamme sen toiminnan.

Qviba Oy:n kanssa on myös mahdollista solmia huolenpitosopimus, johon sisältyy muun muassa säännölliset suodattimien vaihdot, jotka auttavat takaamaan, että sisäilma pysyy terveellisenä.

Oikein suunnitellulla ja ylläpidetyllä ilmanvaihdolla voimme varmistaa, että laadukas suomalainen ulkoilma pysyy sellaisena myös sisätiloissa. Ota yhteyttä Qviba Oy:hyn, niin teemme sisäilmaolosuhteista terveellisemmät – yhdessä!

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!