Kiinteistöalan vastuullisuus ja energiatehokkuus

Onko kiinteistösi valmiina vastaamaan Suomen ilmasto- ja energiatavoitteisiin?

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä noin kolmasosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Nyt on viimeiset hetket vähentää kiinteistöjen ilmastovaikutuksia ja samalla parantaa energiatehokkuutta.

Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä asettaa kiinteistöjen rakenteet ja sisäolosuhteet kovalle koetukselle. Suomessa lisääntyvät hellejaksot vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakenteiden lisäksi ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät ovat usein vanhentuneita ja energiatehottomia.

Jos kiinteistössäsi on jäähdytysjärjestelmä, tiedätkö, milloin se on viimeksi huollettu ja päivitetty vastaamaan käyttäjien ja energiatehokkuuden tarpeita?

Talotekniikan päivitys on kannattavaa

Jäähdytys ja energiatehokkuus huomioidaan useimmiten uusimmissa kiinteistöissä, mutta vanhempien rakennusten järjestelmät on päivitettävä nopeasti, jotta ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan. Tämä korostuu entisestään energiahintojen noustessa ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.

Pienetkin toimenpiteet voivat tuottaa merkittäviä säästöjä ja parantaa kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä. Esimerkiksi ilmanvaihdon osalta voidaan toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

  • Puhaltimien uusiminen energiatehokkaiksi: Modernit tasavirtapuhaltimet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhat mallit.
  • Puhallintehon anturointi ja automaattinen ohjaus: Kiinteistön käyttöön mukautuva automatiikka varmistaa, että puhallinteho on aina optimaalinen.
  • Ilmanvaihdon säätäminen tilakohtaisesti: Tarkasti suunniteltu ilmanvaihto varmistaa, että jokainen tila saa juuri sopivan määrän raitista ilmaa.
  • Jäähdytyksen ja ilmanvaihdon integrointi lämmitysautomatiikkaan: Yhdistämällä nämä järjestelmät voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja parantaa sisäilmaston laatua.

Investoimalla nykyaikaisiin jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin voidaan saavuttaa monia etuja. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää kiinteistön ylläpitokustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi optimaaliset sisäolosuhteet parantavat kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä ja terveyttä.

Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten parantamisessa. Meidän avullamme kiinteistösi voi saavuttaa merkittäviä säästöjä ja parantaa samalla ympäristön hyvinvointia. Nyt on aika toimia ja varmistaa, että kiinteistösi on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Ota yhteyttä Qviba

Oy:n asiantuntijoihin! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviba Oy auttaa ilmanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä

Yleistyvät hellekesät Suomessa lisäävät rakennusten viilennysjärjestelmiä kiihtyvällä tahdilla

Ilmastomme kuumat ja kuivat hellekesät ovat yleistyneet, mutta vain harvoissa suomalaisissa rakennuksissa on asianmukainen viilennysjärjestelmä. Liiallinen kuumuus sisätiloissa voi heikentää sisäilman laatua ja vaikuttaa erityisesti lasten ja vanhusten terveyteen negatiivisesti. Nykyiset viilennysjärjestelmät kannattaa huoltaa ennen kesän kuumimpia kausia, jotta vanhat laitteet eivät toimi tehottomasti ja kuluta turhaan energiaa.

Kotimainen rakennuskanta ei ole suunniteltu kestämään toistuvia pitkiä hellekesiä. Sisätilojen liiallinen kuumuus ei ole ainoastaan epämiellyttävää, vaan se voi vahingoittaa rakennuksia ja aiheuttaa terveysongelmia. Lisäksi tiukentuneet energiavaatimukset ja kiinteistöjen lisäeristäminen ovat lisänneet viilennyksen tarvetta.

”Aiemmin viilennystä saatettiin pitää luksuksena, joka toi helpotusta muutamaksi hellepäiväksi kesässä. Nyt tilanne on muuttunut, ja viilennys on tullut jäädäkseen myös Suomeen”, sanoo Qviba Oy toimitusjohtaja Christian Hellgren.

Ilman viilennystä pitkittyneet hellejaksot voivat lämmittää rakennusten rakenteita, jolloin lämpötila ei laske edes öisin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut tämän erityisen haitalliseksi, koska pitkäaikainen lämpökuormitus rasittaa elimistöä. Tämä tarkoittaa että viilennys ei ole enää pelkkä mukavuustekijä, vaan yhä enemmän myös turvallisuuskysymys. Tutkimusten mukaan sisäilmaan liittyvät oireet lisääntyvät, kun lämpötila nousee yli 22 asteen. Liian korkeiden lämpötilojen laskeminen on tehokas keino parantaa sisäilman laatua.

Meidän on Suomessa vakavasti mietittävä sisälämpötilan merkitystä terveydelle ja turvallisuudelle. Tämä on uusi asia pohjoisessa ilmastossamme, Hellgren huomauttaa.

Viilennyksen kysynnän kasvu on jatkanut tasaisesti viime vuosina.

”Viilennys on yksi tärkeä osa talotekniikka, jota korostamme ilmanvaihdossa. Tämä näkyy myös asiakkaidemme kasvaneena tarpeena, palvelujemme osalta. Talotekniikan ala jatkaa kasvuaan ja panostamme siihen osaltamme jatkuvasti”, Hellgren kuvailee.

Huoltamaton ja vanhentunut viilennyslaitteisto voi olla valtava energiasyöppö

Suomessa vain harvassa kiinteistössä on nykyaikainen viilennysjärjestelmä. Monin paikoin laitteet ovat vanhentuneita eivätkä täytä nykyisiä tehokkuus- tai energian kulutusstandardeja. Ajantasaisenkin laitteiston säännöllinen huolto on tärkeää.

Huoltamaton tai vanhentunut viilennyslaitteisto on paitsi tehoton, myös helposti valtava energiasyöppö, Hellgren muistuttaa.

Säännöllisesti tulisi tarkistaa, ettei laitteisto vuoda ja että kylmäainetta on riittävästi. Lisäksi asetusten ja säätöarvojen tarkistuksella varmistetaan laitteen energiatehokas toiminta, hän jatkaa.

Nykyaikainen viilennys toimii optimaalisesti sekä energiankulutuksen että tarpeen osalta. Qviba Oy näkee viilennyksen tärkeänä osana talotekniikkaa, jossa myös ilmanvaihdon teho ja määrä vaihtelevat tarpeen ja sisäilman olosuhteiden mukaan. Tällöin viilennys huomioi paitsi vallitsevan sisälämpötilan myös sen, onko kiinteistössä ihmisiä ja kuinka suuri tarve viilennykselle on kussakin hetkessä.

Viilennyksen tarve ei ole katoamassa. Nyt on aika herätä tähän aiheeseen Suomessa laajemmin. Kiinteistökohtainen viilennyksen tarve tulee arvioida, jotta sisätilat pysyvät turvallisina kesällä ja rakennukset eivät kärsi liiallisesta kuumuudesta, Hellgren päättää.

Kun haluat parantaa rakennuksesi sisäilmastoa, ota rohkeasti yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin!
Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Hyvä sisäilma parantaa työtehoa

Parempaa elämänlaatua oikeilla ilmanvaihtoratkaisuilla

Nykyään vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, olipa kyseessä koti, toimisto tai ostoskeskukset. Tässä ympäristössä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudella on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Epäpuhdas sisäilma voi laskea energiatasojamme ja heikentää sekä terveyttämme että työtehoamme. Siksi on elintärkeää, että panostamme hyvään sisäilman laatuun.

Ilmanlaadun tärkeys ja monitorointi

Ilmanlaadun mittaus on avainasemassa kodin ja ihmisten suojelemisessa. Perinteiset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka toimivat tiettyinä kellonaikoina keskiarvojen perusteella, eivät enää ole riittäviä. Modernit järjestelmät vaativat jatkuvaa monitorointia ja tarpeenmukaista säätelyä. Anturiteknologian kehittyminen ja edullisuus mahdollistavat merkittävät energiansäästöt sekä parannukset sisäilman laatuun.

Digitalisaation edut

Digitalisaation ja langattoman tekniikan ansiosta ilmanvaihtojärjestelmät voivat nyt toimia älykkäämmin. Anturit pystyvät havaitsemaan ilmanlaadun muutokset reaaliajassa ja säätämään ilmanvaihtoa vastaavasti, mikä vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja parantaa asumismukavuutta. Edistykselliset ilmanvaihtojärjestelmät eivät ainoastaan valvo ilmanlaatua, vaan myös ilmoittavat huollon tarpeesta, mikä auttaa ylläpitämään optimaalista ilmanlaatua pitkäaikaisesti.

Älykkäät ratkaisut vanhassa rakennuskannassa

Vaikka usein ajatellaan, että älykästä kiinteistötekniikkaa sovelletaan vain uudisrakentamiseen, myös vanhat rakennukset voivat hyötyä digitaalisista ratkaisuista. Qviba Oy asiantuntijat korostavat, että digitaalisen teknologian avulla vanhatkin rakennukset voivat parantaa merkittävästi käytettävyyttään ja energiatehokkuuttaan. Tämä tuo huomattavia parannuksia niin käyttäjien mukavuuteen kuin rakennuksen energiatehokkuuteenkin.

Säännöllinen huolto ja diagnostiikka

Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen tarkastus ja huolto on keskeistä terveellisen ja turvallisen sisäilman ylläpitämiseksi. Qviba Oy:n asiantuntijat suosittelevat ilmanvaihdon diagnostiikkaa aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihtoon. Tämä auttaa varmistamaan, että järjestelmä toimii optimaalisesti, poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet ja vähentää energiankulutusta.

Sisäilman laadun parantaminen on suora investointi parempaan elämänlaatuun. Qviba Oy on omistautunut tekemään tästä totta jokaisessa kohteessa, jossa työskentelemme. Älykkäät ilmanvaihtoratkaisut eivät ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan myös säästävät energiaa ja tukevat kestävää kehitystä.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin ja varmista, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviba_ilmanvaihto

Kiinteistösijoittamisen kulmakivet: Sijainti, kunto ja kestävä ylläpito

Miksi kiinteistön sijainti, kunto ja ylläpito ovat keskeisiä tekijöitä kiinteistösijoittajalle?

Kiinteistösijoittaminen on monitahoinen prosessi, jossa sijainti, kunto ja kestävä ylläpito ovat avainasemassa. Qviba Oy:n asiantuntijan mukaan nämä tekijät määrittelevät kiinteistön potentiaalin ja pitkän aikavälin arvon säilymisen. Erityisesti kestävään ylläpitoon panostaminen on kriittistä, sillä se minimoi tulevaisuuden korjauskustannukset ja maksimoi kiinteistön käyttöarvon.

Säästäminen ylläpidossa johtaa korjausvelkaan

Monet kiinteistön omistajat saattavat säästää ensisijaisesti ylläpitokuluissa, mikä voi johtaa korjausvelan kertymiseen. Qviba Oy suosittelee, että kiinteistösijoittajat investoivat ennakoivaan ylläpitoon ja huoltoon, jotta vältetään odottamattomat, kalliit korjaukset tulevaisuudessa. Huolellinen kiinteistön kunnon arviointi, mukaan lukien rakenteelliset tarkastukset ja energiatehokkuuden arviointi, ovat olennaisia toimia, joilla varmistetaan kiinteistön terveellisyys ja turvallisuus.

Energiatehokkuuden merkitys kiinteistön arvon kasvattajana

Energiatehokkuus ja ympäristöystävälliset ratkaisut ovat tärkeitä kiinteistön ylläpidon osa-alueita. Ne eivät ainoastaan lisää kiinteistön arvoa, vaan parantavat myös vuokralaisten ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Energiansäästöön tähtäävät päivitykset, kuten lämmöntalteenottojärjestelmien parannukset ja älykkäiden ilmanvaihtoratkaisujen käyttöönotto, ovat investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin alentuneina käyttökuluina.

Ennakoiva ylläpito ja älykkäät teknologiat

Ennakoiva huolto ja älykkäiden laitteiden käyttö mahdollistavat kustannussäästöt ja parantavat kiinteistön toimintavarmuutta. Qviba Oy kannustaa kiinteistön omistajia sopimaan kanssaan säännöllisestä ilmanvaihdon diagnostiikasta, joka mahdollistaa järjestelmien tehokkaan hallinnan ja viat voidaan korjata ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ongelmia.

Yhteenveto

Kiinteistösijoittajan on tärkeää ymmärtää, että kiinteistön sijainti, kunto ja erityisesti sen kestävä ylläpito muodostavat perustan menestyksekkäälle sijoitukselle. Qviba Oy korostaa, että kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen integrointi kiinteistön hallintaan ei ainoastaan paranna sen arvoa ja käyttäjäkokemusta, vaan myös edistää ympäristönsuojelua. Näiden periaatteiden noudattaminen varmistaa, että kiinteistö pysyy houkuttelevana sijoituskohteena pitkälle tulevaisuuteen.

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!