Yleistyvät hellekesät Suomessa lisäävät rakennusten viilennysjärjestelmiä kiihtyvällä tahdilla

Ilmastomme kuumat ja kuivat hellekesät ovat yleistyneet, mutta vain harvoissa suomalaisissa rakennuksissa on asianmukainen viilennysjärjestelmä. Liiallinen kuumuus sisätiloissa voi heikentää sisäilman laatua ja vaikuttaa erityisesti lasten ja vanhusten terveyteen negatiivisesti. Nykyiset viilennysjärjestelmät kannattaa huoltaa ennen kesän kuumimpia kausia, jotta vanhat laitteet eivät toimi tehottomasti ja kuluta turhaan energiaa.

Kotimainen rakennuskanta ei ole suunniteltu kestämään toistuvia pitkiä hellekesiä. Sisätilojen liiallinen kuumuus ei ole ainoastaan epämiellyttävää, vaan se voi vahingoittaa rakennuksia ja aiheuttaa terveysongelmia. Lisäksi tiukentuneet energiavaatimukset ja kiinteistöjen lisäeristäminen ovat lisänneet viilennyksen tarvetta.

”Aiemmin viilennystä saatettiin pitää luksuksena, joka toi helpotusta muutamaksi hellepäiväksi kesässä. Nyt tilanne on muuttunut, ja viilennys on tullut jäädäkseen myös Suomeen”, sanoo Qviba Oy toimitusjohtaja Christian Hellgren.

Ilman viilennystä pitkittyneet hellejaksot voivat lämmittää rakennusten rakenteita, jolloin lämpötila ei laske edes öisin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut tämän erityisen haitalliseksi, koska pitkäaikainen lämpökuormitus rasittaa elimistöä. Tämä tarkoittaa että viilennys ei ole enää pelkkä mukavuustekijä, vaan yhä enemmän myös turvallisuuskysymys. Tutkimusten mukaan sisäilmaan liittyvät oireet lisääntyvät, kun lämpötila nousee yli 22 asteen. Liian korkeiden lämpötilojen laskeminen on tehokas keino parantaa sisäilman laatua.

Meidän on Suomessa vakavasti mietittävä sisälämpötilan merkitystä terveydelle ja turvallisuudelle. Tämä on uusi asia pohjoisessa ilmastossamme, Hellgren huomauttaa.

Viilennyksen kysynnän kasvu on jatkanut tasaisesti viime vuosina.

”Viilennys on yksi tärkeä osa talotekniikka, jota korostamme ilmanvaihdossa. Tämä näkyy myös asiakkaidemme kasvaneena tarpeena, palvelujemme osalta. Talotekniikan ala jatkaa kasvuaan ja panostamme siihen osaltamme jatkuvasti”, Hellgren kuvailee.

Huoltamaton ja vanhentunut viilennyslaitteisto voi olla valtava energiasyöppö

Suomessa vain harvassa kiinteistössä on nykyaikainen viilennysjärjestelmä. Monin paikoin laitteet ovat vanhentuneita eivätkä täytä nykyisiä tehokkuus- tai energian kulutusstandardeja. Ajantasaisenkin laitteiston säännöllinen huolto on tärkeää.

Huoltamaton tai vanhentunut viilennyslaitteisto on paitsi tehoton, myös helposti valtava energiasyöppö, Hellgren muistuttaa.

Säännöllisesti tulisi tarkistaa, ettei laitteisto vuoda ja että kylmäainetta on riittävästi. Lisäksi asetusten ja säätöarvojen tarkistuksella varmistetaan laitteen energiatehokas toiminta, hän jatkaa.

Nykyaikainen viilennys toimii optimaalisesti sekä energiankulutuksen että tarpeen osalta. Qviba Oy näkee viilennyksen tärkeänä osana talotekniikkaa, jossa myös ilmanvaihdon teho ja määrä vaihtelevat tarpeen ja sisäilman olosuhteiden mukaan. Tällöin viilennys huomioi paitsi vallitsevan sisälämpötilan myös sen, onko kiinteistössä ihmisiä ja kuinka suuri tarve viilennykselle on kussakin hetkessä.

Viilennyksen tarve ei ole katoamassa. Nyt on aika herätä tähän aiheeseen Suomessa laajemmin. Kiinteistökohtainen viilennyksen tarve tulee arvioida, jotta sisätilat pysyvät turvallisina kesällä ja rakennukset eivät kärsi liiallisesta kuumuudesta, Hellgren päättää.

Kun haluat parantaa rakennuksesi sisäilmastoa, ota rohkeasti yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!

Kiinnostuitko?