Qviba Oy auttaa ilmanvaihtoon liittyvissä kysymyksissä

Yleistyvät hellekesät Suomessa lisäävät rakennusten viilennysjärjestelmiä kiihtyvällä tahdilla

Ilmastomme kuumat ja kuivat hellekesät ovat yleistyneet, mutta vain harvoissa suomalaisissa rakennuksissa on asianmukainen viilennysjärjestelmä. Liiallinen kuumuus sisätiloissa voi heikentää sisäilman laatua ja vaikuttaa erityisesti lasten ja vanhusten terveyteen negatiivisesti. Nykyiset viilennysjärjestelmät kannattaa huoltaa ennen kesän kuumimpia kausia, jotta vanhat laitteet eivät toimi tehottomasti ja kuluta turhaan energiaa.

Kotimainen rakennuskanta ei ole suunniteltu kestämään toistuvia pitkiä hellekesiä. Sisätilojen liiallinen kuumuus ei ole ainoastaan epämiellyttävää, vaan se voi vahingoittaa rakennuksia ja aiheuttaa terveysongelmia. Lisäksi tiukentuneet energiavaatimukset ja kiinteistöjen lisäeristäminen ovat lisänneet viilennyksen tarvetta.

”Aiemmin viilennystä saatettiin pitää luksuksena, joka toi helpotusta muutamaksi hellepäiväksi kesässä. Nyt tilanne on muuttunut, ja viilennys on tullut jäädäkseen myös Suomeen”, sanoo Qviba Oy toimitusjohtaja Christian Hellgren.

Ilman viilennystä pitkittyneet hellejaksot voivat lämmittää rakennusten rakenteita, jolloin lämpötila ei laske edes öisin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on todennut tämän erityisen haitalliseksi, koska pitkäaikainen lämpökuormitus rasittaa elimistöä. Tämä tarkoittaa että viilennys ei ole enää pelkkä mukavuustekijä, vaan yhä enemmän myös turvallisuuskysymys. Tutkimusten mukaan sisäilmaan liittyvät oireet lisääntyvät, kun lämpötila nousee yli 22 asteen. Liian korkeiden lämpötilojen laskeminen on tehokas keino parantaa sisäilman laatua.

Meidän on Suomessa vakavasti mietittävä sisälämpötilan merkitystä terveydelle ja turvallisuudelle. Tämä on uusi asia pohjoisessa ilmastossamme, Hellgren huomauttaa.

Viilennyksen kysynnän kasvu on jatkanut tasaisesti viime vuosina.

”Viilennys on yksi tärkeä osa talotekniikka, jota korostamme ilmanvaihdossa. Tämä näkyy myös asiakkaidemme kasvaneena tarpeena, palvelujemme osalta. Talotekniikan ala jatkaa kasvuaan ja panostamme siihen osaltamme jatkuvasti”, Hellgren kuvailee.

Huoltamaton ja vanhentunut viilennyslaitteisto voi olla valtava energiasyöppö

Suomessa vain harvassa kiinteistössä on nykyaikainen viilennysjärjestelmä. Monin paikoin laitteet ovat vanhentuneita eivätkä täytä nykyisiä tehokkuus- tai energian kulutusstandardeja. Ajantasaisenkin laitteiston säännöllinen huolto on tärkeää.

Huoltamaton tai vanhentunut viilennyslaitteisto on paitsi tehoton, myös helposti valtava energiasyöppö, Hellgren muistuttaa.

Säännöllisesti tulisi tarkistaa, ettei laitteisto vuoda ja että kylmäainetta on riittävästi. Lisäksi asetusten ja säätöarvojen tarkistuksella varmistetaan laitteen energiatehokas toiminta, hän jatkaa.

Nykyaikainen viilennys toimii optimaalisesti sekä energiankulutuksen että tarpeen osalta. Qviba Oy näkee viilennyksen tärkeänä osana talotekniikkaa, jossa myös ilmanvaihdon teho ja määrä vaihtelevat tarpeen ja sisäilman olosuhteiden mukaan. Tällöin viilennys huomioi paitsi vallitsevan sisälämpötilan myös sen, onko kiinteistössä ihmisiä ja kuinka suuri tarve viilennykselle on kussakin hetkessä.

Viilennyksen tarve ei ole katoamassa. Nyt on aika herätä tähän aiheeseen Suomessa laajemmin. Kiinteistökohtainen viilennyksen tarve tulee arvioida, jotta sisätilat pysyvät turvallisina kesällä ja rakennukset eivät kärsi liiallisesta kuumuudesta, Hellgren päättää.

Kun haluat parantaa rakennuksesi sisäilmastoa, ota rohkeasti yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin!
Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Hyvä sisäilma parantaa työtehoa

Parempaa elämänlaatua oikeilla ilmanvaihtoratkaisuilla

Nykyään vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, olipa kyseessä koti, toimisto tai ostoskeskukset. Tässä ympäristössä ilmanvaihtojärjestelmän toimivuudella on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Epäpuhdas sisäilma voi laskea energiatasojamme ja heikentää sekä terveyttämme että työtehoamme. Siksi on elintärkeää, että panostamme hyvään sisäilman laatuun.

Ilmanlaadun tärkeys ja monitorointi

Ilmanlaadun mittaus on avainasemassa kodin ja ihmisten suojelemisessa. Perinteiset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka toimivat tiettyinä kellonaikoina keskiarvojen perusteella, eivät enää ole riittäviä. Modernit järjestelmät vaativat jatkuvaa monitorointia ja tarpeenmukaista säätelyä. Anturiteknologian kehittyminen ja edullisuus mahdollistavat merkittävät energiansäästöt sekä parannukset sisäilman laatuun.

Digitalisaation edut

Digitalisaation ja langattoman tekniikan ansiosta ilmanvaihtojärjestelmät voivat nyt toimia älykkäämmin. Anturit pystyvät havaitsemaan ilmanlaadun muutokset reaaliajassa ja säätämään ilmanvaihtoa vastaavasti, mikä vähentää tarpeetonta energiankulutusta ja parantaa asumismukavuutta. Edistykselliset ilmanvaihtojärjestelmät eivät ainoastaan valvo ilmanlaatua, vaan myös ilmoittavat huollon tarpeesta, mikä auttaa ylläpitämään optimaalista ilmanlaatua pitkäaikaisesti.

Älykkäät ratkaisut vanhassa rakennuskannassa

Vaikka usein ajatellaan, että älykästä kiinteistötekniikkaa sovelletaan vain uudisrakentamiseen, myös vanhat rakennukset voivat hyötyä digitaalisista ratkaisuista. Qviba Oy asiantuntijat korostavat, että digitaalisen teknologian avulla vanhatkin rakennukset voivat parantaa merkittävästi käytettävyyttään ja energiatehokkuuttaan. Tämä tuo huomattavia parannuksia niin käyttäjien mukavuuteen kuin rakennuksen energiatehokkuuteenkin.

Säännöllinen huolto ja diagnostiikka

Ilmanvaihtojärjestelmän säännöllinen tarkastus ja huolto on keskeistä terveellisen ja turvallisen sisäilman ylläpitämiseksi. Qviba Oy:n asiantuntijat suosittelevat ilmanvaihdon diagnostiikkaa aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihtoon. Tämä auttaa varmistamaan, että järjestelmä toimii optimaalisesti, poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet ja vähentää energiankulutusta.

Sisäilman laadun parantaminen on suora investointi parempaan elämänlaatuun. Qviba Oy on omistautunut tekemään tästä totta jokaisessa kohteessa, jossa työskentelemme. Älykkäät ilmanvaihtoratkaisut eivät ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan myös säästävät energiaa ja tukevat kestävää kehitystä.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin ja varmista, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviba huoltaa ja säätää

Ilmanvaihdon säätö ja huolto - avain parempaan sisäilman laatuun

Miksi ilmanvaihdon säätö ja huolto ovat välttämättömiä?

Sisäilman laatu on keskeinen tekijä terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomisessa. Hyvin hoidettu ja säädöiltään kohdallaan oleva ilmanvaihtojärjestelmä on avainasemassa, kun tavoitteena on ylläpitää optimaalinen sisäilman laatu. Qviba Oy:n asiantuntijoiden mukaan ilmanvaihdon säännöllinen säätö ja huolto varmistavat, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaasti ja täyttää kaikki tarvittavat ilmanlaatustandardit.

 Säännöllisen huollon merkitys

Ilmanvaihdon tehokas päivitys ja huolto ovat ensiarvoisen tärkeitä järjestelmän pitkäikäisyyden ja toimivuuden kannalta. Säännöllinen huolto auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset viat ajoissa, ennen kuin ne muodostuvat suuremmiksi ongelmiksi. Uudenaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät on varustettu sensoriteknologialla, joka mahdollistaa etävalvonnan ja häiriöiden nopean tunnistamisen, mikä helpottaa huoltotoimien ennakointia ja toteutusta.

Ilmanvaihdon kuntotarkastukset

Kuntotarkastukset ovat suositeltavia tehtäviksi säännöllisin väliajoin, erityisesti ilmanvaihtokanavien puhdistusten yhteydessä. Tällaiset tarkastukset mahdollistavat ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden ylläpidon, sillä ne kattavat kanaviston puhdistuksen lisäksi myös laitteiston säätöjen ja toimintakyvyn varmistamisen. Tämä ennaltaehkäisevä toimi takaa, että ilmanvaihtojärjestelmä ei kerrytä liikaa likaa tai pölyä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ilman laatuun ja järjestelmän energiatehokkuuteen.

 Energiatehokkuus ja säätöjen optimointi

Ilmanvaihdon asianmukainen säätö on ratkaiseva tekijä energiatehokkuuden kannalta. Oikein säädetty ilmanvaihtojärjestelmä ei ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan myös minimoi tarpeettoman energiankulutuksen. Ammattilaiset pystyvät optimoimaan ilmamäärät ja painesuhteet, mikä takaa ilman optimaalisen kierron ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä.

Yhteenveto

Ilmanvaihdon säätö ja huolto ovat perustavanlaatuisia toimenpiteitä, jotka varmistavat sisäilman laadun ja järjestelmän energiatehokkuuden. On tärkeää hyödyntää ammattilaisten osaamista näissä toimenpiteissä, jotta ilmanvaihto toimii moitteettomasti ja turvaa terveellisen sekä viihtyisän sisäilman kaikille kiinteistön käyttäjille.

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä! Qviba.fi


Qviba suorittamassa ilmanvaihdon diagnostiikkaa

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus: Miksi se on ehdottoman tärkeää?

Ilmanvaihdon kunnon tarkastuksen merkitys

Ilmanvaihtojärjestelmän kunto on ratkaisevassa roolissa terveellisen ja puhtaan sisäilman ylläpidossa. Ilmanvaihtokanavien kautta kulkeva ilma vaikuttaa suoraan rakennuksen käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen. Siksi on tärkeää, että ilmanvaihtojärjestelmä pidetään mahdollisimman tehokkaana ja puhtaana. Kunnon tarkastuksella saadaan selville järjestelmän nykytila ja tarpeet mahdollisille korjauksille tai päivityksille, varmistamalla näin ilmanvaihdon toimivuus suunnitelmien mukaisesti.

Ilmanvaihtokanavien kertymät ja niiden vaikutukset

Ajan kuluessa ilmanvaihtokanavat voivat kerätä pölyä, siitepölyä, homeitiöitä ja muita epäpuhtauksia, mikä voi heikentää järjestelmän toimintaa ja huonontaa ilmanlaatua. Tämä voi altistaa rakennuksen käyttäjät erilaisille terveyshaitoille, kuten allergioille ja hengitystieoireille. Säännölliset kunnon tarkastukset ovat välttämättömiä, jotta ilmanvaihtojärjestelmä pysyy puhtaana ja toimivana, turvaten siten terveellisen sisäilman kaikille.

Kunnon tarkastus ilmanvaihdon puhdistuksen yhteydessä

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus on suositeltavaa tehdä yhdessä ilmanvaihtokanavien puhdistuksen kanssa tai kun epäillään sisäilman laatua. Puhdistuksen aikana voidaan tehokkaasti poistaa kanavistoista epäpuhtaudet ja lika, ja samalla tarkastaa järjestelmän kunto. Näin kuntotarkastus ja mahdolliset korjaukset voidaan suorittaa samanaikaisesti, mikä on kustannus- ja aikatehokasta.

Ilmanvaihdon erityistarkastukset

Lisäksi ilmanvaihdon kuntoa voidaan tarkastella erillisillä käynneillä, jotka keskittyvät erityisesti ilmanlaadun ja ilmanvaihtojärjestelmän kunnon arviointiin. Näissä tarkastuksissa käytetään ilmamäärien mittausta selvittämään, kuinka hyvin järjestelmä toimii ja täyttääkö se suunnitellut vaatimukset. Näin voidaan tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja suorittaa tarvittavat korjaustoimet.

Yhteenveto

Ilmanvaihdon kunnon tarkastus on keskeinen toimenpide, jolla varmistetaan ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuus ja sisäilman puhtaus. Säännöllinen tarkastus auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia ja varmistamaan, että ilmanvaihto palvelee rakennuksen käyttäjiä tehokkaasti ja turvallisesti. Tämä on erityisen tärkeää tiloissa, joissa terveellisen sisäilman merkitys on suuri, kuten kouluissa, toimistoissa ja asuinrakennuksissa. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan ilmanvaihdon kunnon tarkastuksessa ja ylläpidossa, takaamalla puhtaan ja terveellisen sisäilman kaikille käyttäjille.

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Näillä vinkeillä parempi sisäilma

Tärkeitä vinkkejä rakennusten ilmanvaihdon kehittämiseen

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on avainasemassa, kun tavoitteena on terveellinen ja miellyttävä sisäilma. Epäpuhtaudet, kuten hiilidioksidi ja kosteus, tulee poistaa tehokkaasti, jotta sisäilma pysyy puhtaana. Me Qviba Oy:ssa tiedostamme, kuinka kriittinen hyvin suunniteltu ja ylläpidetty ilmanvaihto on sekä asumisen että työnteon kannalta. Puhtaampi sisäilma ei ainoastaan paranna asukkaiden ja käyttäjien hyvinvointia, vaan myös alentaa rakenteellisten vaurioiden riskiä.

Energiansäästö ja kustannustehokkuus

Kun ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty oikein, se ei ainoastaan paranna ilman laatua, vaan myös säästää energiaa. Autamme asiakkaitamme optimoimaan ilmanvaihdon toimintaa, jotta he voivat hyötyä sekä paremmasta ilmanlaadusta että alhaisemmista lämmityskustannuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän ylläpito

Järjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi on välttämätöntä suorittaa säännölliset huollot ja puhdistukset. Likainen järjestelmä levittää pölyä ja mikrobeja, heikentäen ilmanlaatua. Tarjoamme kattavia huoltopalveluita, joihin sisältyy tarkastukset ja suodattimien vaihdot, varmistamaan ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuuden.

Ilmanvaihdon säätäminen ja modernisointi

Oikeaoppinen ilmanvaihdon säätö on olennainen osa sen toimintaa, ja se vaatii huomioon ottamaan sekä laitteiston suunnitteluvaatimukset että käytännön olosuhteet. Lisäksi nykyaikaistamalla vanhentuneet järjestelmät voi saavuttaa merkittäviä parannuksia ilmanlaadussa ja energiatehokkuudessa. Olemme valmiita tarjoamaan nykyaikaisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja taloudellista säästöä.

Ilmanvaihdon merkitys energiatehokkuudelle

Kehittyneet ilmanvaihtoratkaisut, kuten lämmöntalteenotto ja älykäs säätö, voivat merkittävästi pienentää energiankulutusta samalla kun parantavat sisäilman laatua. Korostamme, että energiatehokas ilmanvaihto ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan myös taloudellisesti kannattava investointi.

Sisäilman laadun parantaminen on suora investointi terveempään rakennukseen, parempaan elämänlaatuun sekä energiatehokkuuteen, ja Qviba Oy on omistautunut tekemään tästä totta jokaisessa kohteessa, jossa työskentelemme. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Syrjäyttävä ilmanvaihto on oiva ratkaisu

Syrjäyttävä ilmanvaihto – tilat energiatehokkaiksi ja terveyttä edistäviksi

Ilmanvaihdon kehityksessä on menty suurin harppauksin eteenpäin, ja syrjäyttävä ilmanvaihto nousee keskiöön, kun puhutaan terveellisistä ja energiatehokkaista tiloista. Mutta mikä tekee syrjäyttävästä ilmanvaihdosta niin tehokkaan?

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa raikas, suodatettu ja tarvittaessa lämmitetty ilma tuodaan tiloihin lattian tasolta, missä se levittäytyy huoneistoon hallitusti ja tasaisella nopeudella. Tämän seurauksena tuloilma pysyy viileämpänä kuin huoneilma ja liikkuu luonnollisesti ylöspäin, mukanaan tilan lämmönlähteiden – kuten ihmisten ja laitteiden – tuottama lämpö.

Tämä menetelmä sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin:

  • Teollisuushalleista kahviloihin, joissa on tarve suurille ja tehokkaille ilmavirroille.
  • Julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja kokoustiloihin, missä on matala tai keskikokoinen kattokorkeus.
  • Kuntosalit ja liikuntatilat, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää.
  • Ravintolakeittiöiden kaltaisiin paikkoihin, joissa lämmönlähteet ovat voimakkaita.

Qviba Oy:n asiantuntijat tulevat apuun heti hankkeen alkuvaiheista, auttaen suunnittelussa ja toimien tukijalkana läpi koko projektin.

Syrjäyttävän ilmanvaihdon hyödyt ovat merkittävät:

  • Tehokkuus: Ylivertainen verrattuna perinteisiin sekoittuviin järjestelmiin.
  • Ääni: Hiljaisuus luo miellyttävää ilmanvaihtoa, ilman käyttäjien häiriötä.
  • Energiatalous: Ilmanvaihdon tehostuminen tarkoittaa suoria säästöjä energiankulutuksessa.
  • Ilman puhtaus: Korkealaatuinen ilmanvaihto oleskelualueilla.
  • Viihtyvyys: Puhdas sisäilma luo miellyttävämmän ja tehokkaamman työympäristön.
  • Terveellisyys: Rajoittaa virusten ja bakteerien leviämistä tehokkaammin kuin perinteiset järjestelmät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että syrjäyttävän ilmanvaihdon teho riippuu suunnittelun ja ylläpidon laadusta, sekä ympäristön erityisolosuhteista. Jokaisen tilan yksilöllisiä vaatimuksia tulisi harkita huolellisesti. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan teitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun teidän tarpeisiinne. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä terveellisemmät tilat tulevaisuutta varten! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen - vastuu on taloyhtiöllä

Taloyhtiöillä on entistä suurempi vastuu sisäilman laadusta

Kiinteistöliiton viimeisimpien linjausten myötä taloyhtiöiden rooli sisäilman laadun ylläpitäjänä on korostunut entisestään. Nämä muutama vuosi sitten tehdyt päivitykset koskevat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihtoa, jonka nyt tunnustetaan kuuluvan yksiselitteisesti taloyhtiön vastuulle. Tämä muutos on erittäin tervetullut, sillä suodattimien vaihto vaatii erityisosaamista ja -välineitä, joita asukkailla ei yleensä ole.

Ilmanvaihtojärjestelmän huono kunto tai huollon puute voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. Suodattimien tukkeutuminen voi estää ilmankierron ja aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtauksia, jotka kulkeutuvat huoneistoihin ei-toivotuista paikoista, kuten rakenteista ja viemäreistä. Lisäksi tukkoinen suodatin voi päästää läpi pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Taloyhtiöiden vastuu ei rajoitu pelkästään teknisiin toimenpiteisiin; se on myös vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiöjärjestyksen määräykset eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Huoltojen hallinta helpommaksi huolenpitosopimuksella

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiöille on sopia säännöllisestä ilmanvaihdon huollosta. Kun ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, huolenpitosopimus tarjoaa ratkaisun, jossa huoltojen suunnittelu, toteutus ja asukasviestintä siirtyvät Qviba Oy:n vastuulle. Tämä vapauttaa isännöitsijän monista käytännön järjestelyistä, tarjouspyynnöistä ja aikataulutuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekniset laitteistot ovat tärkeässä roolissa, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Tästä syystä nämä laitteet on syytä tarkastaa sekä huoltaa säännöllisesti. Ilmanvaihtolaitteiden tekninen tarkastus sekä huolto on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Qviba Oy:n huolenpitosopimus on saavuttanut suuren suosion tarjoamalla kattavan huoltopalvelun, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sovituin väliajoin. Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden kokemukset todistavat palvelun arvon: isännöitsijöiden ei enää tarvitse huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidosta, vaan voivat luottaa Qviba Oy:n ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkealaatuisen sisäilman takaamisessa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö on tärkeää

Ilmanvaihdon säännöllinen tarkastus ja huolto on tärkeää terveydelle ja turvallisuudelle

Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen hyvinvoinnille on kiistaton. Qviba Oy:n asiantuntija korostaa, että erityisesti kaupunkien ydinkeskustoissa ja liikenteen saastuttamilla alueilla ilmanvaihtokanavien säännöllinen tarkastus ja tarpeenmukainen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Asuinalueen ominaispiirteet – kuten liikenteen määrä ja ympäristön päästöt – vaikuttavat puhdistusvälien määrittelyyn. Jotkin ympäristöt saattavat vaatia tiheämmän puhdistusvälin, kun taas puhtaammilla alueilla voidaan sallia joustoa, kunhan laitteiston tarkastukset pysyvät ajan tasalla.

Ilmanvaihtokanaviin kertyvä lika ei ole pelkästään hygieniariski, vaan se kantaa mukanaan myös paloturvallisuusriskiä. Laitteiston palopellit ja venttiilit ovat avainasemassa tulen ja savun leviämisen estämisessä, ja niiden toimivuus on varmistettava.

Asukkaiden itse tehdyt muutokset ilmanvaihdon säätöihin tai venttiilien asentoon voivat myös heikentää järjestelmän toimintaa, vaikuttaen negatiivisesti asumismukavuuteen, rakenteiden kuntoon ja jopa terveyteen. Omatoimiset ratkaisut, kuten ilmanvaihdon palopeltien manipulointi, voivat myös aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä.

Yksi keskeinen huoltotyö on ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö, joka on suoritettava säännöllisesti. Suosituksena on 5-7 vuotta, näin ollen varmistetaan asianmukainen ja terveellinen sisäilma sekä energiatehokas toiminta.  Qviba Oy:n toimesta voidaan varmistaa ilmanvaihdon puhdistuksen ja säätötyön tarpeellisuus sekä sen ajankohtaisuus. Lisäksi perusteellisen tarkastuksen ja kiinteistön omistajalle toimitettavan mahdollisten ongelmien raportoinnin avulla varmistetaan, että kaikki turvallisuus- ja terveysriskit tunnistetaan sekä hoidetaan asianmukaisesti.

Ilmanvaihdon ammattihuolto on enemmän kuin vain ylläpitoa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Purettu tuloilmakone

Asiantunteva huolto on avainasemassa kiinteistön toimintavarmuudessa

Yksi tapaus asiakkaamme kiinteistössä tapahtuneesta tuloilmakoneen akselin rikkoutumisesta on muistutus siitä, miten tärkeää on pitää huolta kiinteistön laitteista ja varmistaa niiden asiantunteva huolto. Vakavasta tilanteesta huolimatta pystyimme auttamaan ripeästi sekä huolehdimme kiinteistön ilmanvaihdon toiminnasta myös käyttökatkon aikana.

Kyseessä on vanha teollisuuskiinteistö, joka tällä hetkellä on monen erilaisen yrityksen käytössä. Ongelma keskittyy TK-1 koneeseen, tämä on ilmamäärältään 5,2m3/s oleva tuloilmakone ja on kokoluokaltaan jo melko iso kone. Kuten tästä voi ymmärtää on laite siis tärkeässä roolissa koska se hoitaa lähes koko kiinteistön tuloilmaa.

Kun TK-1 tuloilmakoneen akseli meni poikki äkillisesti, tarvittiin välitöntä toimintaa. Vaurion arviointi oli ensisijainen tehtävä, ja sen perusteella laadittiin korjaus- ja päivityslaskelmat. Vanhan koneen korjaamiseksi tehtiin tilaus ja aloitettiin välittömästi toimenpiteet. Alla on toimintamme aikataulu kyseisen projektin osalta.

21.7 tarkastettiin vaurio ja samana päivänä paikalle tuotiin ja kytkettiin kaksi isoa puhallinta. Nämä puhaltimet kytkettiin kiinteistön ilmakanaviin tuomaan sisään raikasta ilmaa, varmistaen tilojen ilmanvaihdon toimivuuden. Onneksi oli kesäaika ja pystyimme näin ollen ajamaan ilmaa sisään lämmittämättä sitä! Tämän jälkeen asiakkaalle ilmoitettiin tilanne sekä korjauksen alustava kustannusarvio.

23.7 Vanha puhallin purettiin ulos koneesta ja samalla havaittiin, että akseli oli niin vaurioitunut, ettei sitä voitu korjata vaan se oli kokonaan uusittava. Koneen sivusta oli purettava kokonaan, jotta vanha puhallin saatiin ulos. Kyseisen koneen akseli oli 40 mm kokoinen ja se oli mennyt poikki, selitys tähän on puutteellinen huolto. Koska aikaisempi huolto ei ole ylläpitänyt laitteita asianmukaisesti, pääsi tässä koneessa syntymään suuren kokoluokan vaurio. Akseli koneessa oli siis kulunut niin paljon, sillä puhaltimen laakeri oli vaurioitunut aiemmin. Laakeri oli jossain välissä hirttänyt kiinni, jonka jälkeen itse puhaltimen akseli pääsi pyörimään laakeripesän sisällä, kuluttaen akselin poikki.

27.7. Asiakkaalta saadun hyväksynnän jälkeen työt jatkuivat ripeästi

28.7 Vanha tuuletin purettiin kokonaisuudessaan osiin ja puhallinpyörä vanhan akselin kera kuljetettiin korjattavaksi.

31.7 Puhallinpyörä valmistui koneistamolta, jossa siihen oli koneistettu uusi akseli sekä tasapainotettu puhallin. Puhallin asennettiin takaisin uudella akselilla ja samalla siihen uusittiin laakerit, hihnat, kartioholkit sekä kiilapyörät. IV-koneen sivustan purettu seinä rakennettiin takaisin ja tilalle asennettiin kokonaan mittatilauksena teetetty avattava luukku.

Työn edetessä myös muita tärkeitä huoltotoimenpiteitä suoritettiin, kuten tarkistukset muille laitteille sekä tarpeettoman materiaalin/jätteiden poistaminen konehuoneesta. Lisäksi levällään olevat sähköpiirustukset järjesteltiin ja sijoitettiin asianmukaisesti sähkökeskuksen muovitaskuun.

Tässä voidaan arvioida myös kustannuksien osalta mikä on asiantuntevan huollon merkitys. Mikäli alkuperäinen laakerivaurio olisi havaittu sekä kuluvien osien huolto olisi suoritettu, olisi se ollut luokkaa 500 - 1000 € luokkaa. Nyt kyseeseen tuli moninkertainen kustannus, kustannukset olivat noin 7000 € luokkaa kaikkinensa.

Tilanteeseen nähden positiiviset puolet olivat tässä ammattitaitoinen huolto ja nopea reagointi vaurion korjaamiseksi. Tämä edesauttoi tilanteen hallintaa sekä vähensi tilankäyttäjien häiriön lähes olemattomiin. Tämä tapaus muistuttaa meitä siitä, että säännöllinen, asiantunteva huolto sekä valmius äkillisiin tilanteisiin ovat keskeisiä kiinteistön ilmanvaihdon toimintavarmuuden kannalta.

Kirjoittaja on Qviba Oy:n toimitusjohtaja ja IV-erikoisagentti Christian Hellgren