Miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen?

Puhtaalla ja raikkaalla sisäilmalla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se tukee toiminta- ja keskittymiskykyä sekä terveyttä ja oppimista. Sisäilmassa voi kuitenkin olla monenlaisia haittatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa erilaisia negatiivisia oireita. Usein oireet ovat lieviä ja menevät ohitse altistumisen päättyessä, mutta osaan haittatekijöistä liittyy suurentunut pitkäaikaissairauksien riski.

 

Suomessa onneksi sisäilma on pääosin puhtaampaa verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin, vaikka usein esimerkiksi maaperästä nousevat radonpitoisuudet ovat eurooppalaisittain korkeita. Vaikka yleisesti ottaen sisäilma on Suomessa puhdasta, kannattaa kaikkien mahdollisten epäpuhtauksien vähentämiseen silti kiinnittää huomiota.

 

Kun rakennusten kunnosta pidetään huolta ja havaittuihin sisäilmaongelmiin puututaan nopeasti, rakennusten elinkaaret pidetään mahdollisimman pitkinä ja terveyshaittoja ennaltaehkäistään. Merkittävimmät sisäilman epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, ovat ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset, tupakansavu, maaperästä nouseva radonsäteily ja rakennusten kosteusvauriot. Käyttäjien on luotettava tilojen tervellisyyteen ja tässä suora ja ajan tasalla oleva viestintä sisäilmasta huolehtivien ammattilaisten taholta tilojen käyttäjien suuntaan on ehdottoman tärkeää.

Ilmanvaihdon vaikutus hyvään sisäilmaan

Hyvällä ilmanvaihdolla halutaan pitää tilassa yllä terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa. Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä poistaa epäpuhtaudet ja tuo tilalle raikasta ja puhdasta ulkoilmaa. Mahdolliset epäpuhtaudet kertyvät sisäilmaan ihmisten aineenvaihdunnasta ja toiminnasta, asumisesta, rakennus- ja sisustusmateriaaleista, ulkoilmasta ja maaperän radonista. Kun ilmanvaihtojärjestelmä on riittävän tehokas, se ei aiheuta melua tai vetoa, on helposti huollettavissa ja säädettävissä eikä se aiheuta häiriöitä, ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa tilan viihtyvyyteen ja terveysolosuhteisiin.

 

Hyvän ja energiataloudellisen sisäilman toteutuminen vaatii rakentamiselta ja ilmanvaihdon toteutukselta mm. ilmanvaihdon tason ja järjestelmän puhtausluokituksen määrittämistä tilan käyttötarkoituksen mukaisesti, ammattitaitoista, hyvää ja huolellista suunnittelua sekä toteutusta, rakennuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmien mukaista käyttöä sekä valitun järjestelmän säännöllistä puhdistusta ja huoltoa.

 

Me Qviballa sitoudumme ja omistaudumme työllemme ja pyrimme projekteissamme asiakkaidemme kanssa aina niin hyvään lopputulokseen, kuin mahdollista. Jos mikä tahansa sisäilmanvaihtoon liittyvä asia askarruttaa, autamme mielellämme!

 

Lataa ilmainen ilmanvaihdon checklist alta ja selvitä onko ilmanvaihtosi kunnossa!

Kiinnostuitko?