Sopimusehdot

Qviba Oy:n yleiset sopimusehdot

 

Yleiset sopimusehdot voimassa 01.01.2021 alkaen.

Qviba Oy, Y-tunnus : 3009141-7, pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. 

Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Qviba Oy:n (jäljempänä Toimittaja) etä- sekä lähi myynnin konsultointiin, huoltoon sekä ylläpitoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin. 

Palvelun suorittavat Toimittajan omat tai sopimus asentajat Toimittajan määrittelemällä välineillä ja menetelmillä, jotka tilaaja hyväksyy. Toimittaja vastaa työn suorittamisesta asianmukaisesti ja ammattitaidolla. 

Toimittaja myy palveluita ja tuotteita yrityksille sekä täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Toimittaja pidättää oikeuden verkossa ilmoitettujen hintojen muutoksiin.

Kuluttajakaupassa sovelletaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Yritysasiakkaiden ja Qviba Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määritelty.

Asiakas (Tilaaja) on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Tilaaja vastaa siitä, että Toimittajalla on pääsy työkohteessa kaikkiin tarvittaviin paikkoihin, esimerkiksi taloyhtiössä kaikkiin tarvittaviin asuntoihin. Toimittaja vastaa työn jälkien siivoamisesta. 

Tilaaja vastaa arvokkaiden tai herkkien esineiden ja materiaalien suojaamisesta. Tilaajan tulee informoida erityisen herkistä tai rakennusmääräysten vastaisesti asennetuista materiaaleista, laitteista, putkista yms., jotta Toimittaja voi tehdä työn erityistä varovaisuutta käyttäen ja keskustella mahdollisista riskeistä Tilaajan kanssa ennen työn suorittamista. Toimittaja ei vastaa rakennusmääräysten vastaisesti rakennettujen ratkaisujen aiheuttamasta haitasta ja lisäkustannuksista.

Mikäli huoltokohde tai osa siitä on sijoitettu erityisen hankalaan paikkaan, edellyttäen rakenteellisia purkutöitä, suoritetaan toimenpiteet niin kattavasti kuin standardi laitteistolla ilman laajempaa purkutyötä on tehtävissä, ellei tilausvahvistuksella ole toisin määritelty. Työn edellyttäessä nostokalustoa, on Toimittajalla oikeus veloittaa nostokaluston vuokrakustannukset Tilaajalta.

Tilaaja vastaa sähkön-, veden- ja energian kulutuksesta kyseisen työsuorituksen aikana työkohteessa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. 

Mikäli Toimittajalle annetuissa tiedoissa on olennaisia virheitä (esim. huoneiston pinta-ala, kerrosten lukumäärä tai kattomateriaali), on Toimittajalla oikeus veloittaa Tilaajalta vääriin tietoihin perustuvan hinnan ja kohteen todellisten tietojen mukaan lasketun listahinnan mukainen erotus.

 

Referenssit

Toimittajalla on oikeus mainita Tilaajalle tehty työ referenssinä, ellei Tilaaja tätä erikseen kiellä. Tarkat tunnistetiedot (henkilönimet, tarkka katuosoite, ellei se käy taloyhtiön nimestä selville) eivät tule ilmi referenssi mainonnassa.

 

Toimitusehdot

Qviba Oy markkinoinnissa annetut hinnat sisältävät työsuorituksen lisäksi myös laitteiden/materiaalien toimituskulut sekä matkakulut työkohteeseen, ellei asiasta ole erikseen muuta mainittu.

Qviba Oy:n julkisesti ilmoittamat hinnat sisältävät arvonlisäveron voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti. Työn osuus on kotitalousvähennyskelpoinen yksityishenkilöille. 

Mikäli tarjottua/tilattua tuotetta ei ole tukkurilta tai valmistajalta saatavilla, Toimittajalla on oikeus toimittaa uusi tarjous Tilaajalle vaihtoehtoisella tuotteella hintoineen.

Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen saavuttua Qviba Oy:n järjestelmään. 

Qviba Oy:n tarjoamat palvelut ovat saatavilla tietyille alueille Suomessa. Päätoimialueemme on Uudenmaan alue. 

Kohteeseen tulee johtaa kiinteä autotie. Mikäli kohde on saaressa vesikulkuyhteyden päässä tai muussa hankalasti saavutettavissa olevassa paikassa, toimittajalla on oikeus periä matkasta ja matka-ajasta koituvat kustannukset asiakkaalta.

 

Tilausvahvistus, urakkasopimus ja aikataulutus

Toimittaja lähettää sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta Tilaaja näkee tilaamansa tuotteet ja palvelut. Mikäli tilatun palvelun toimittaminen niin vaatii, Toimittaja ottaa Tilaajaan erikseen yhteyttä sopiakseen aikataulusta.

Tarpeen vaatiessa laaditaan sekä allekirjoitetaan urakkasopimus. 

Toimittaja suorittaa palvelun sovitussa aikataulussa, mutta mikäli aikataulua joudutaan muuttamaan ennakoimattomasta syystä, on Toimittaja yhteydessä Tilaajaan. Tietyt palvelut ( esim. kattotyöt ) suoritetaan säävarauksella. Mikäli vallitseva säätila estää palvelun suorittamisen ennakkoon sovittuna ajankohtana, Toimittaja tarjoaa uuden vapaan ajankohdan. 

Taloyhtiöiden huoneistokohtaisista erityis aikataulutuksesta Toimittajalla on oikeus veloittaa 80€ / kpl sis. alv muiden sovittujen veloitusten lisäksi.

 

Maksutavat

Tilatuista töistä ja tarvikkeista toimitetaan Tilaajalle tilausvahvistus sekä lasku. Toimittaja laskuttaa Tilaajaa vasta työsuorituksen jälkeen, pois lukien tapaukset joissa on sovittu erillinen maksu aikataulu. 

Laskun lähetystavat ovat sähköposti, verkkolasku ja paperinen lasku postitse.

Paperisen laskun maksutapalisä on 5€ sis. alv24%.  

Maksutapana on pankkisiirto. Maksuehto yrityksille on 7 pv netto ja yksityishenkilöille 14pv tai sopimuksen mukaan.

Toimittajalla on oikeus tarkistaa Tilaajan luottotiedot. Toimittajalla on oikeus olla myöntämättä Tilaajalle luottoa. Mikäli lasku osoitetaan Tilaajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa tilaaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Toimittajalle.

 

Peruutusehdot

Tilaajalla on oikeus perua tilaus neljäntoista päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta tai siten kuin kuluttajansuojalaissa sanotaan. 

Peruutus tulee tehdä sähköpostitse Toimittajalle. Mikäli peruutus tehdään alle 24 tuntia ennen sovitun työn aloitusta, on Toimittajalla oikeus veloittaa peruutuksesta aiheutuva kulu 120€ sis. alv. Mikäli tilaus sisältää räätälöityjä tilaustuotteita laskutetaan nämä tilaajalta, näillä tuotteilla ei ole peruutusoikeutta Suomen kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Raportointi ja reklamaatiot

Kaikista toimenpiteistä toimitetaan tieto sähköpostitse Tilaajalle työsuorituksen jälkeen. Reklamaatiot työsuorituksesta tulee esittää kirjallisesti sähköpostin välityksellä Toimittajalle seitsemän päivän kuluessa työsuorituksesta. Toimittajalla tai sen yhteistyökumppanilla (esimerkiksi vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja) on oikeus tutustua paikan päällä reklamoitavaan kohteeseen.

 

Takuu, vastuu

Toimittaja myöntää työlleen 24 kuukauden takuun. Toimittajan kautta ostettujen laitteiden takuu määräytyy laitevalmistajan takuuehtojen mukaan, ellei toisin ole sovittu. Toimittajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, josta korvataan ensisijaisesti työkohteessa tapahtuneet vahingot.

 

Riitatilanteet

Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Ellei näissä neuvotteluissa päästä yhteisymmärrykseen, riitaisuudet jätetään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Mikäli kauppasopimuksen suhteen syntyy erimielisyyttä, jota ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

 

Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Qviba Oy asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Toimittajan omistusyhteysyritysten ulkopuolisille tahoille. Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä www-osoitteessa https://www.qviba.fi/tietosuoja/  

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Qviba Oy asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava sähköpostilla.

 

Evästeet

Qviba Oy verkkosivuilla saatetaan käyttää evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. 

Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.