Onko kiinteistösi valmiina vastaamaan Suomen ilmasto- ja energiatavoitteisiin?

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä noin kolmasosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennusten energiankulutuksesta. Nyt on viimeiset hetket vähentää kiinteistöjen ilmastovaikutuksia ja samalla parantaa energiatehokkuutta.

Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöitä, mikä asettaa kiinteistöjen rakenteet ja sisäolosuhteet kovalle koetukselle. Suomessa lisääntyvät hellejaksot vaikeuttavat rakennusten sisälämpötilojen hallintaa. Rakenteiden lisäksi ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät ovat usein vanhentuneita ja energiatehottomia.

Jos kiinteistössäsi on jäähdytysjärjestelmä, tiedätkö, milloin se on viimeksi huollettu ja päivitetty vastaamaan käyttäjien ja energiatehokkuuden tarpeita?

Talotekniikan päivitys on kannattavaa

Jäähdytys ja energiatehokkuus huomioidaan useimmiten uusimmissa kiinteistöissä, mutta vanhempien rakennusten järjestelmät on päivitettävä nopeasti, jotta ilmasto- ja energiatavoitteet saavutetaan. Tämä korostuu entisestään energiahintojen noustessa ja sään ääri-ilmiöiden yleistyessä.

Pienetkin toimenpiteet voivat tuottaa merkittäviä säästöjä ja parantaa kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä. Esimerkiksi ilmanvaihdon osalta voidaan toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

  • Puhaltimien uusiminen energiatehokkaiksi: Modernit tasavirtapuhaltimet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhat mallit.
  • Puhallintehon anturointi ja automaattinen ohjaus: Kiinteistön käyttöön mukautuva automatiikka varmistaa, että puhallinteho on aina optimaalinen.
  • Ilmanvaihdon säätäminen tilakohtaisesti: Tarkasti suunniteltu ilmanvaihto varmistaa, että jokainen tila saa juuri sopivan määrän raitista ilmaa.
  • Jäähdytyksen ja ilmanvaihdon integrointi lämmitysautomatiikkaan: Yhdistämällä nämä järjestelmät voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä ja parantaa sisäilmaston laatua.

Investoimalla nykyaikaisiin jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin voidaan saavuttaa monia etuja. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää kiinteistön ylläpitokustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä. Lisäksi optimaaliset sisäolosuhteet parantavat kiinteistön käyttäjien viihtyvyyttä ja terveyttä.

Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ilmastovaikutusten parantamisessa. Meidän avullamme kiinteistösi voi saavuttaa merkittäviä säästöjä ja parantaa samalla ympäristön hyvinvointia. Nyt on aika toimia ja varmistaa, että kiinteistösi on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Ota yhteyttä Qviba

Oy:n asiantuntijoihin! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!

Kiinnostuitko?