Onko hinta ainoa järkevä peruste ilmanvaihtoremontille?

Me Qviballa haluamme tarjota asiakkaillemme selviä ja tehokkaita ratkaisuja, jotta sisäilmanvaihto olisi paras mahdollinen. Olemme ylpeitä työstämme ja haluammekin nostaa ilmanvaihtoalan arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. Hyvä ilmanvaihto ja laadukas sisäilma ovat eräitä tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, niin kotona kuin esimerkiksi työpaikalla. Me tiedämme kuinka tärkeää virkeä ja raikas ilmapiiri on työn tehokkuuden kannalta – toimivalla ilmanvaihdolla on myös taloudellinen vaikutus. Ilmanvaihtotyön tekijäksi kannattaakin valita sellainen taho, jonka arvoissa on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Kun päämääränä on paras ja toimivin mahdollinen lopputulos ilmanvaihtoremontille, on laadulla ja remontin tekijän ammattitaidolla todella suuri merkitys. Päämäärän saavuttamiseksi puntarissa painaa niin asiantuntemus, hyvät materiaalit ja tuotteet kuin riittävä määrä aikaa. Jotta kaikki tarvittava tulisi varmasti huomioiduksi ja työhön pystyttäisiin kunnolla paneutumaan kohteen ansaitsemalla laadulla, on aina syytä varata työhön hyvin aikaa. Rakennus- ja talotekniikka on aina monen liikkuvan osan summa, joten tästä syystä kokonaisuuteen kannattaa suhtautua pieteetillä. Kiire ja liian tiukat aikataulut voivat johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää huomioimatta.

Lähtökohtana tähtäimessä oleva ilmanvaihtoremontin lopputulos voi olla vaikkapa parempi sisäilman laatu, ilmanvaihdon parempi energiatehokkuus tai huoltokustannusten pienentäminen. Jopa jo olemassa olevien ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmallinen ylläpito ja huolto edesauttaa kulujen ennakointia ja antaa edellytykset paremmalle sisäilmalle.

Miksi parasta laatua ei saa halvimmalla hinnalla?

Usein työ suoritetaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jolloin mahdollisten ongelmien huomiointiin ei sijoiteta aikaa, kiire ei sitä salli tai siihen ei ylipäätään ole tarvittavia resursseja. Kun työn suorittajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia, yleensä työn hinta on väistämättä suurempi, mutta työn laatu korkeampi.

Ilmanvaihtourakka voidaan hinnoitella todella halvaksi esimerkiksi poistamalla aikaa vieviksi ja ylimääräisiksi koetut tehtävät ja huomioinnit, mutta tällöin myös itse työn arvostus heikkenee. Kun tehdään alle vaaditun ja oiotaan mutkia asiakkaan huomaamatta, lopputulos kärsii entistä enemmän. Kun työn tekee edulliset vasta-aloittelijat tai muuten kouluttamattomat ja kokemattomat tekijät, virheiden mahdollisuus nousee korkeaksi, jos virheitä tai muita ongelmia edes osataan huomioida. Työn raportoinnista ja sen tarkkuudesta voidaan myös säästää, mielessä vain nopea laskutus, joka on aika yleinen esimerkki ja jolloin mittaukset ja pöytäkirjat voivat olla virheellisiä ja hyvin puutteellisia.

 

Miten urakka suoritetaan sitten laadukkaasti?

Tärkeintä on keskustella työn tilaajan kanssa tarkasti siitä, mitä halutaan. Yhteys myös tilan käyttäjän tai käyttäjien kanssa on ehdoton, jotta oikea tieto kulkisi molempiin suuntiin. Meille Qviballa on myös erittäin tärkeää ottaa aktiivisesti ja perustellusti kantaa siihen, miksi jotain tehdään ja miten tekemistä pystyttäisiin alati parantamaan. Asioiden syy-seuraus-suhteita ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä mietitään etukäteen valmiiksi, sillä ilmanvaihdossa on isojakin järjestelmiä, joissa tulee huomioida muutoksien aiheuttamia seuraamuksia sekä näiden tasapainoa.

 

Laadukkaassa suorituksessa työt suoritetaan aina tarkasti ja taltioiden sekä dokumentointi ja raportointi esitellään aina lopuksi asiakkaalle. Itse työn sekä työn valvonnan suorittavat henkilöt, joilla on korkea ammattitaito ja aito pyrkimys tarjota vain parasta asiakkailleen. Työn taltioimisen ja valvonnan on aina toimittava korkean laadun perustana ja raportoinnin on pidettävä sisällään kaikki asiakkaalle kuuluva tarpeellinen tieto, tuotuna asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Luovutustilanteessa raportti on tilaajan kanssa käytävä läpi, jotta kaikki on selvää, ja mikäli vaadittuun lopputulokseen pääseminen vaatii lisätoimenpiteitä, on niitä tarjottava.

 

Tulokset ja varmistuminen hyvästä lopputuloksesta

 

Meille Qviballa tärkein asia on aina asiakkaamme ja se, että me tuotamme heille tuloksia. Kun asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset lopputulokset, on heillä hyvä olla ja arvostus tehtyä työtä kohtaan on väistämättä suuri. Se, mitä tehdään, pitää tehdä aina kunnolla, sillä tästä seuraa arvostusta kaikille osapuolille. Tämän vuoksi avoin, suora ja rehellinen kommunikointi on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen keskustelu työn tilaajan kanssa alusta lähtien tuottaa aina niitä onnistuneimpia lopputuloksia ja väärinkäsitykset pystytään välttämään.

 

Me haluamme onnistua sisäilmatyössä aina mahdollisimman hyvin, koska se takaa laadukkaan sisäilman ja ilmanvaihdon ylläpitokulujen minimoinnin. Tuomme saavutetut tulokset ja hyödyt aina esille, sillä me välitämme siitä, mitä me teemme. Haluamme onnistua asiakkaidemme kanssa yhdessä, sillä mikään ei ole parempaa, kuin hyvien tuloksien toimittaminen asiakkaillemme.

 

Me haluamme pitkän ja avoimen suhteen asiakkaisiimme ja tähän sitoudumme ja panostamme kaikessa mitä teemme!

Kiinnostuitko?