Ilmanvaihdon säännöllinen tarkastus ja huolto on tärkeää terveydelle ja turvallisuudelle

Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen hyvinvoinnille on kiistaton. Qviba Oy:n asiantuntija korostaa, että erityisesti kaupunkien ydinkeskustoissa ja liikenteen saastuttamilla alueilla ilmanvaihtokanavien säännöllinen tarkastus ja tarpeenmukainen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Asuinalueen ominaispiirteet – kuten liikenteen määrä ja ympäristön päästöt – vaikuttavat puhdistusvälien määrittelyyn. Jotkin ympäristöt saattavat vaatia tiheämmän puhdistusvälin, kun taas puhtaammilla alueilla voidaan sallia joustoa, kunhan laitteiston tarkastukset pysyvät ajan tasalla.

Ilmanvaihtokanaviin kertyvä lika ei ole pelkästään hygieniariski, vaan se kantaa mukanaan myös paloturvallisuusriskiä. Laitteiston palopellit ja venttiilit ovat avainasemassa tulen ja savun leviämisen estämisessä, ja niiden toimivuus on varmistettava.

Asukkaiden itse tehdyt muutokset ilmanvaihdon säätöihin tai venttiilien asentoon voivat myös heikentää järjestelmän toimintaa, vaikuttaen negatiivisesti asumismukavuuteen, rakenteiden kuntoon ja jopa terveyteen. Omatoimiset ratkaisut, kuten ilmanvaihdon palopeltien manipulointi, voivat myös aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä.

Yksi keskeinen huoltotyö on ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö, joka on suoritettava säännöllisesti. Suosituksena on 5-7 vuotta, näin ollen varmistetaan asianmukainen ja terveellinen sisäilma sekä energiatehokas toiminta.  Qviba Oy:n toimesta voidaan varmistaa ilmanvaihdon puhdistuksen ja säätötyön tarpeellisuus sekä sen ajankohtaisuus. Lisäksi perusteellisen tarkastuksen ja kiinteistön omistajalle toimitettavan mahdollisten ongelmien raportoinnin avulla varmistetaan, että kaikki turvallisuus- ja terveysriskit tunnistetaan sekä hoidetaan asianmukaisesti.

Ilmanvaihdon ammattihuolto on enemmän kuin vain ylläpitoa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!

Kiinnostuitko?