Rengöring av inomhusluften i affärsfastigheter

Beställ direkt

Ren och frisk inomhusluft är viktig för att människor ska kunna må bra på sin arbetsplats. Bättre luft medför både bättre hälsa och effektivare energiförbrukning. Många av de problem som dålig eller otillräcklig luft för med sig kan åtgärdas genom rengöring av ventiler, rör och ventilationsmaskiner.

På Qviba har vi en mångårig erfarenhet av att rengöra affärsfastigheter av alla olika storlekar. Kontakta oss så ser vi till att öka välmåendet och åstadkomma energibesparingar i er fastighet.

Tag kontakt
Christian Hellgren

Christian Hellgren

Qviba erbjuder ett brett utbud av kartläggningstjänster och underhållsarbeten:

Kartläggningar

 • Ventilationsutrustningens tillstånd och placering
 • Kartläggning och beskrivning av ventilationssystem och beredning av ventilationsbilder
  Livscykeltjänster
 • Kartläggning av systemmodifieringar (t.ex. utrymmesförändringar)
 • Planering av ventilationsinvesteringar

Underhållsarbete

 • Underhåll av ventilationsutrustning
 • Byte av filter
 • Byte av fläktmotorer
 • Tvätt av batterier
 • Ändringsarbeten (t.ex. installation av fläktväggar, renovering av utrustning för avluft)
 • Ventilationsrengörings- och justeringsarbete