Varför ger det billigaste priset inte den bästa kvaliteten?

Utgångspunkten för varje arbete vi utför är att skapa ett bättre resultat. Detta kan betyda bättre kvalitet på inomhusluften, effektivare energiförbrukning, minskade underhållskostnader eller bättre planerat underhåll av den befintliga utrustningen. Aktiv konversation med kunden ger mer lyckade resultat och förhindrar missförstånd.

TID

Kvalitativa resultat kräver att man avsätter tillräcklig tid för att slutföra arbetet. Tidsbrist och alltför snabba tidtabeller kan leda till att viktiga saker förbises.

EXPERTIS

För en hög kvalitet krävs expertis i kombination med beprövade material och produkter. På det sättet kan man garantera ett bättre slutresultat.

ARBETE

Arbetarnas färdigheter och kvalifikationer är en långsiktig investering. Med andra ord, det arbete som utförs av en kunnig och skicklig person kostar mer.

Så här utförs ett billigt jobb:

 • Ignorera alla tidskrävande extrauppgifter och problem
 • Gör mindre än det krävs, fuska i kurvorna utan att kunden märker det
 • Låt arbetet utföras av en nybörjare eller outbildad person. På så sätt blir arbetet gjort, men risken för misstag är hög
 • Slarva med rapporteringen, utelämna viktiga anmärkningar så att kontraktet slutförs snabbt och arbetet kan faktureras. Det är till exempel mycket vanligt att vi möts av ofullständiga mätprotokoll i samband med ventilationsmätningar

Hur utförs ett kvalitativt arbete?

 • Aktiv diskussion med kunden om vad som önskas
 • Under projektet tas en aktiv ståndpunkt till varför något görs och hur det kan förbättras
 • Arbetet utförs noggrant och registreras
 • Arbetet utförs och övervakas av en person med hög professionell kompetens. Registreringen som av handledaren görs under och efter utförandet av arbetet fungerar sätter grunden för ett högkvalitativt arbete
 • Vid rapporteringen registreras allt nödvändigt och informationen presenteras för kunden i en lättförståelig form
 • Kunden erbjuds också de ytterligare åtgärder som krävs för att uppnå ett bra resultat
 • Det viktigaste är att skapa goda resultat. Det som görs ska göras ordentligt

Säkerställandet av goda resultat

Vi strävar alltid efter ett möjligast gott slutresultat, med förbättrad inomhusluftkvalitet och minimerade underhållskostnader. Vi vill lyfta fram de uppnådda resultaten och fördelarna, eftersom vi bryr oss om vad vi gör. Vårt mål är att lyckas tillsammans och att skapa en lång och öppen relation med våra kunder.