Kartoitus

 • Ilmanvaihtolaitteistojen asennusten tarkastus, laitteiden osien sekä kanavien liitoskohdat
 • Puhallinsiipipyörien puhtauden tarkastus
 • Moottorien pyörimissuunnan tarkastus
 • Laakerien kunnon tarkastus (ääni, tärinä, lämpö)
 • Lämmöntalteenottopatterin, jälkilämmityspatterin sekä jäähdytyspatterin kunnon ja likaisuuden tarkastus
 • Parametrien tarkastus, taajuusmuuttajat, paine-ero
 • Suodattimien kunnon tarkastus, listaus sekä likaisuuden todentaminen visualisesti, tiivisteiden asennus ja kunto
 • Suodattimen paine-eron tarkastus
 • Visuaalinen tarkastus laitteiden kunnosta
 • Laitteiden toiminnan tarkastus, turvakytkimet, puhaltimet, moottorit, peltimoottorit, luukkujen ja suodattimien tiivisteet
 • Kondenssiveden poistojärjestelmän toiminnan tarkastus, kallistus ja poistoaukkojen sijainti
 • Talteenoton hyötysuhteen tarkastus
 • Laitteiston paine-erojen mittauspisteiden mittaus paine-eromittarilla
 • Tulo- ja poistokanaviston / -kammion paine-eron mittaus
 • Hihnojen kireyden tarkistus
 • Hihnapyörien kunnon tarkistus
 • Käyttö- / turvakytkinten toiminnan tarkistus
 • Nykyisen ohjaustavan toiminnan tarkistus
 • Tarkistetaan kellojen toiminta sekä mahdollisten muiden ohjausyksiköiden toiminnan tarkastus
 • Ilmanvaihtolaitteiden kammioiden kunnon tarkastus, kammion tiiveys, eristeet, äänenvaimennus sekä kanavalähdöt
 • Tiedotteen jakaminen toimestamme noin 1 viikkoa etukäteen / sopimuksen mukaan
  • Tiloissa voimme esimerkiksi tarkastaa:
   • Ilmanvaihtoventtiilien / päätelaitteiden kunto, määrä, ilmavirtaus, likaisuusaste
   • Korvausilma reittien kunto, määrä sekä suodattimien kunnon tarkistus
   • Ilmavirtausten liikkeet
   • Ilmanvaihtoventtiilien ilmamäärät
   • Alipaineisuuden mittaus
 • Puhallinmoottorien kierrosnopeuden mittaus sekä vertailu vaadittuun
 • Parannusehdotus suunnitelman laatiminen tarpeen mukaan
 • Laitteiden ollessa hyvässä kunnossa voidaan laatia laitteiden elinkaareen pohjautuva parannusehdotus / -suunnitelma
 • Mittauspöytäkirjan laadinta mittauksista
 • Tilakohtainen huoltoraportti, tarkat kirjaukset tilakohtaisesti
 • Kuvallinen raportti, johon voi sisältyä:
  • Laitteiden mallit
  • Kuvat laitteiden kunnosta sekä ulkopuolelta yleinen kunto
  • Kaikkien ongelmakohtien raportointi