Hinta ja Laatu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Miksi parasta laatua ei saa halvimmalla hinnalla?

Lähtökohtana on aina päästä parempiin tuloksiin. Näitä voivat olla parempi sisäilman laatu, energiatehokkuus, huoltokustannusten pienentäminen sekä olemassa olevien laitteistojen suunnitelmallinen ylläpito. Aktiivinen keskustelu tilaajan kanssa alusta saakka tuottaa onnistuneen lopputuloksen ja ehkäisee väärinkäsityksiä.

AIKA

Hyvän laadun saavuttamiseksi on syytä varata riittävästi aikaa työn suorittamiseen. Kiire ja liian tiukat aikataulut voivat johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää huomioimatta.

ASIANTUNTEMUS

Laadun saavuttamiseen vaaditaan asiantuntemusta sekä hyväksi todettuja materiaaleja ja tuotteita. Tämä takaa paremman lopputuloksen.

AMMATTITAITO

Työntekijöiden ammattitaito ja pätevyys maksavat. Toisin sanoen, ammattitaitoisen henkilön tekemä työ maksaa enemmän.

Miten urakka voidaan hinnoitella todella halvalla:

 • Poistetaan aikaa vievät ylimääräiset tehtävät ja huomioinnit
 • Tehdään alle vaaditun, oiotaan mutkia ilman että asiakas sitä huomaa
 • Työn suorittamisen tekee alalla aloittava tekijä tai kouluttamaton henkilö. Näin ollen työtä tehdään mutta virheiden mahdollisuus on suuri
 • Raportoinnin tarkkuudessa säästetään ja jätetään pois huomautuksia, että urakka saadaan valmiiksi nopeasti ja laskutukseen. Hyvin yleisestä on, että esimerkiksi ilmanvaihdon mittauksessa tulee esiin puutteellisesti laadittuja mittauspöytäkirjoja

Miten urakka suoritetaan laadukkaasti?

 • Keskustellaan tilaajan kanssa mitä halutaan
 • Projektin aikana otetaan aktiivisesti kantaa siihen miksi jotain tehdään sekä miten sitä pystytään parantamaan
 • Työt suoritetaan tarkasti sekä hyvin taltioiden
 • Työsuorituksen sekä -valvonnan suorittaa henkilö, jolla on korkea ammattitaito ja näkemys. Työn suorituksen aikana tehtävä taltiointi sekä valvojan suorittama työnaikainen sekä työn valvonta valmistumisen yhteydessä toimii korkean laadun perustana
 • Raportoinnissa taltioidaan kaikki tarpeellinen ja tiedot tuodaan asiakkaalle esille helposti ymmärrettävässä muodossa
 • Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarjotaan kaikki vaadittavat lisätoimenpiteet
 • Tärkeintä on että me tuotamme teille tuloksia.  Se mitä tehdään niin tehdään kunnolla

Tulokset ja varmistuminen hyvästä lopputuloksesta

Lopputulos halutaan aina saada mahdollisimman hyväksi, että sillä on vaikutusta sisäilman laatuun sekä ylläpitokulujen minimointiin.

Suoritetut tulokset ja saavutetut hyödyt tuodaan aina esille, sillä välitämme siitä mitä me teemme. Haluamme onnistua yhdessä.

Me haluamme pitkän ja avoimen suhteen asiakkaisiimme.

Privacy Preference Center